Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הפסקה זמנית של תנועת הרכבות במקטע אשדוד-אשקלון ושינויים נרחבים בתנועת הרכבות באזור הדרום

הפסקה זמנית של תנועת הרכבות במקטע אשדוד-אשקלון ושינויים נרחבים בתנועת הרכבות באזור הדרום


בשל עבודות תשתית להחלפת מסילה. החל מהלילה שבין יום ה' 5.9.19 ליום ו' 6.9.19 בשעה 00:01 ועד יום א' 8.9.19 בשעה 04:00

ביום ו' 6.9.19 :
 • תחנת ת"א השלום תהיה סגורה*. תנועת הרכבות מצפון תחל ותסתיים בתחנת ת"א סבידור מרכז.
 • תחנות אשדוד – עד הלום ויבנה מזרח תהיינה סגורות.
 • הרכבות בקו המערבי בין באר שבע מרכז-אשקלון-ת"א ההגנה, תפעלנה בין תחנות באר שבע מרכז-אשקלון.
 • הרכבות במקטע אשקלון – לוד, תפעלנה בין תחנות לוד-רחובות.
 • רכבות הלילה שבין תחנות באר שבע-אשקלון-ת"א ההגנה-לא תופעלנה.
 • הרכבות אל/מ תחנות: חולון, בת ים וראשל"צ מערב, תופעלנה בתדירות של פעם בשעה.
* תחנת השלום, כפי שקבוע בלוחות הזמנים, אינה פועלת בימי שישי בשל עבודות להקמת תשתית לרכבות חשמליות. כמו כן, מופסקת תנועת הרכבות במקטעים ת"א ההגנה-לוד ות"א ההגנה-מודיעין מרכז בסופ"ש. לפרטים מלאיםמוצאי שבת  7.9.19:
 • תחנות אשדוד – עד הלום ויבנה מזרח תהיינה סגורות.
 • הרכבות במקטע אשקלון – בנימינה, תפעלנה בין תחנות בנימינה-רחובות.
 • הרכבות בקו ב"ש מרכז –רעננה מערב תפעלנה במתכונת מפוצלת:

  • מכיוון דרום – מ/אל תחנת אשקלון.
  • מכיוון צפון – מ/אל תחנת יבנה מערב.

 • רכבות הלילה שבין תחנות באר שבע-אשקלון-ת"א ההגנה-לא תופעלנה

שירותי ההיסעים (ללא תשלום) 

מוצ"ש 7.9.19

מתחנת אשקלון לתחנת יבנה מערב:
22:15 , 23:15 , 01:00

מתחנת יבנה מערב לתחנת אשקלון:
22:10 , 23:10


למידע נוסף על שירות ותגבור קווי האוטובוסים הסדירים:
8787* | www.bus.gov.il | אפליקציית כל קו

פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

 • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.