Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות בשל סגירת תחנת אשקלון

שינויים בתנועת הרכבות בשל סגירת תחנת אשקלון

רכבת ישראל מבצעת עבודות פיתוח לטובת הקמת רשת רכבות חשמלית שתאפשר לנו לשפר את השירות ללקוחותינו ולהפעיל רכבות חשמליות – מהירות, שקטות וידידותיות לסביבה.
לצורך קידום העבודות החל מיום ה' 12.3.2020 בשעה 22:00 ועד יום ב' 16.3.2020 בשעה 05:00 יחולו שינויים בתנועת הרכבות בדרום.
כמו כן, יחולו שינויים בעקבות עבודות לחשמול תשתית המסילה המתבצעות מדי יום ו' ובלילות.

פירוט השינויים:

יום ו'-מוצאי השבת:
 • תחנות אשקלון, ת"א אוניברסיטה, ת"א השלום, ת"א סבידור מרכז, כפר חב"ד ולוד גני אביב - תהיינה סגורות
 • קו רעננה-באר שבע מרכז יופעל במתכונת מפוצלת:
  • בין תחנת רעננה מערב לתחנת בני ברק.
  • בין תחנת ת"א הגנה מרכז לתחנת אשדוד עד הלום.
  • בין תחנת שדרות לתחנת באר שבע מרכז.
 • תנועת הרכבות מכיוון צפון תופעל מ/עד תחנת הרצליה.
 • רכבות מבאר שבע, דרך קריית גת, תופעלנה בין באר שבע ות"א ההגנה.
 • תנועת הרכבות בקו בנימינה-אשקלון תופעל בין תחנות לוד לאשדוד עד הלום.
 • תנועת הרכבות בקו נתניה-בית שמש תופעל מכיוון דרום מ/עד תחנת לוד. 

ימים א'-ב' (ביום ב' תנועת הרכבות תחזור לסדרה החל מהשעה 05:00) :
 • תחנת אשקלון תיסגר 
 • הרכבות בקו באר שבע-רעננה:
  • תופעלנה  מדרום בין תחנת באר שבע ותחנת שדרות
  • תופעלנה מצפון בין תחנת רעננה ותחנת אשדוד עד הלום
 • הרכבות בקו בנימינה – אשקלון תסיימנה ותחלנה נסיעתן בתחנת אשדוד עד הלום.

ימים א'-ב' בין השעות 21:30 ועד 04:30:
 • תנועת הרכבות מכיוון צפון תופעל מ/עד תחנת הרצליה.
 • קו רעננה-באר שבע מרכז יופעל במתכונת מפוצלת:
  • בין תחנת רעננה מערב לתחנת בני ברק.
  • בין תחנת ת"א הגנה מרכז לתחנת אשדוד עד הלום.
  • בין תחנת שדרות לתחנת באר שבע מרכז.
 • תנועת הרכבות בקו בנימינה-אשקלון/רחובות תופעל בין תחנות לוד לאשדוד עד הלום.
 • תנועת הרכבות בקו נתניה-בית שמש תופעל מכיוון דרום מ/עד תחנת לוד.
 • תנועת הרכבות מבאר שבע תופעל בין תחנת באר שבע מרכז לתחנת ההגנה (דרך תחנת נתב"ג).
 • רכבות הלילה בין תחנות באר שבע לת"א ההגנה תפעלנה בין תחנות אשדוד עד הלום לת"א ההגנה.
 • תחנות אשקלון, תל אביב אוניברסיטה, ת"א השלום, ת"א סבידור מרכז, מודיעין, כפר חב"ד ולוד גני אביב - תהיינה סגורות


לשירותכם יועמדו שירותי היסעים חלופיים, ללא תשלום, על פי הלו"ז המפורסם להלן או בשיטת 'מלא וסע' (המוקדם מבניהם).

ביום ה' (12.3.20)

 • מתחנת אשדוד לתחנת אשקלון: 22:20, 22:40, 23:10.
 • מתחנת אשדוד לתחנת שדרות: 22:40, 23:40.
 • מתחנת שדרות לתחנת אשדוד: 22:10, 22:50, 23:10.

במהלך יום ו' (13.03.20)
 • מתחנת אשקלון לתחנת אשדוד: מדי שעה החל מהשעה 05:30 ועד השעה 13:30.
 • מתחנת אשדוד לתחנת אשקלון: מדי שעה החל מהשעה 08:25 ועד השעה 15:25.
 • מתחנת אשדוד לתחנת באר שבע מרכז: 24:05 , 24:50 , 01:55 , 02:55 , 03:55 , 04:55 , 05:50.
 • מתחנת אשדוד לתחנת שדרות: מדי שעה החל מהשעה  07:40 ועד השעה 14:40.
 • מתחנת שדרות לתחנת אשדוד: מדי שעה החל מהשעה 05:30 ועד השעה 13:30.
 • מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת הרצליה: מדי חצי שעה החל מהשעה 05:00 ועד השעה 14:00.
 • מתחנת הרצליה לתחנת ת"א סבידור מרכז: מדי חצי שעה החל מהשעה 05:00 ועד השעה 15:30.
 • מתחנת ת"א ההגנה לתחנת בני ברק (דרך תחנת ת"א סבידור מרכז): מדי חצי שעה החל מהשעה 06:30 ועד השעה 15:00.
 • מתחנת בני ברק לתחנת ת"א ההגנה (דרך תחנת ת"א סבידור מרכז): מדי חצי שעה החל מהשעה 06:05 ועד השעה 15:35.
 • מתחנת הרצליה לתחנת נתב"ג: מדי חצי שעה החל מהשעה 05:00 ועד השעה 15:30.
 • מתחנת נתב"ג לתחנת הרצליה: מדי חצי שעה החל מהשעה 05:00 ועד השעה 14:00.
 • מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת הרצליה: מדי חצי שעה החל מהשעה 05:00 ועד השעה 14:00.
 • מתחנת ת"א ההגנה לתחנת הרצליה: מדי חצי שעה החל מ-05:00 ועד 14:00.
 • מתחנת הרצליה לתחנת ת"א ההגנה: מדי חצי שעה החל מ-05:00 ועד 14:00.

במהלך מוצ"ש (14.03.20)

 • מתחנת אשדוד לתחנת שדרות: 21:30, 22:30, 23:30.
 • מתחנת שדרות לתחנת אשדוד: 19:30, 21:00, 22:00.
 • מתחנת אשדוד לתחנת אשקלון: 21:30, 22:30, 23:30.
 • מתחנת אשקלון לתחנת אשדוד: 21:10, 21:25, 22:10, 22:30, 23:10.

במהלך ימי א'-ב'  15-16.03.20(ביום ב' תנועת הרכבות תחזור לסדרה החל מהשעה 05:00) 

 • מתחנת אשקלון לתחנת אשדוד: מדי עשרים דקות החל מהשעה 5:10 ועד השעה 00:00 (כל XX:10, XX:30, XX:50).
 • מתחנת אשדוד לתחנת אשקלון: מדי עשרים דקות החל מהשעה 6:20 ועד השעה 23:40 (כל XX:20, XX:40, XX:00).
 • מתחנת אשדוד לתחנת באר שבע מרכז: 24:05 , 24:50 , 01:55 , 02:55 , 03:55 , 04:55 , 05:50.
 • מתחנת שדרות לתחנת אשדוד: מדי עשרים דקות החל מהשעה 05:15 ועד השעה 23:55 (כל XX:15 , XX:35 , XX:55).
 • מתחנת אשדוד לתחנת שדרות: מדי חצי שעה החל מהשעה 06:40 ועד השעה 23:40 (כל XX:40 , XX:10).
 • מתחנת לוד לתחנת הרצליה (דרך תחנות ת"א סבידור מרכז): 22:15, 22:50.
 • מתחנת ת"א ההגנה לתחנת הרצליה (דרך תחנת ת"א סבידור מרכז): 22:00, 22:25, 23:00, 23:25, 00:00, 00:25, 01:50, 02:50, 03:50.
 • מתחנת הרצליה לתחנת נתב"ג: 22:30, 23:50, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00.
 • מתחנת הרצליה לתחנת ת"א סבידור מרכז: 22:30, 22:45, 23:00, 23:50.
 • מתחנת הרצליה לתחנת אשקלון (דרך תחנות ת"א ההגנה ולוד): 23:00.
 • מתחנת ת"א ההגנה לתחנת בני ברק (דרך תחנת ת"א סבידור מרכז): 22:15, 23:15, 00:15 (האוטובוס שיוצא בשעה 00:15 הינו אוטובוס מאסף עד רעננה).
 • מתחנת בני ברק לתחנת ת"א ההגנה (דרך תחנת ת"א סבידור מרכז)22:15, 22:45, 00:00 (האוטובוס שיוצא בשעה 00:00 הינו אוטובוס מאסף עד ראשל"צ משה דיין).
 • מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין (דרך תחנת פאתי מודיעין): 22:55, 00:15.
 • מתחנת מודיעין לתחנת נתב"ג (דרך תחנת פאתי מודיעין): 22:20, 23:20.
 • מתחנת נתב"ג לתחנת הרצליה (דרך תחנת ת"א סבידור מרכז): 21:30, 22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00.

לשירות הנוסעים בכל ימי הסגירה יתוגברו קווים:

קווים של אגד: 
 • קו 300 מתחנה מרכזית באשקלון לתחנה מרכזית תל אביב.
 • קו 304 משכונת ברנע למסוף סבידור בתל אביב.
  הקווים יתוגברו בשני כיווני הנסיעה.

קווים של דן בדרום: 
 • קו 364 וקו 464 מתחנה מרכזית אשקלון לתחנה מרכזית באר שבע בשני כיווני הנסיעה.
למידע עבור לו"ז ומסלול הקווים יש לפנות ל:

למידע נוסף על שירות ותגבור קווי האוטובוסים הסדירים:
8787* | www.bus.gov.il | אפליקציית כל קו


פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

 • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.