Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות בתחנות באר שבע

שינויים בתנועת הרכבות בתחנות באר שבע

שינויים בתנועת הרכבות בתחנות באר שבע, עקב שדרוג תחנת באר שבע מרכז

נוסעים יקרים, בשל עבודות לשדרוג תחנת באר שבע מרכז, הכוללות הוספת רציף חמישי והקמת גשר רכבת נוסף בסמיכות לתחנה, (מה שיאפשר בעתיד הגדלת תדירות הרכבות בתחנה ושיפור השירות בה), יחולו מס' שינויים בתנועת הרכבות בתחנות באר שבע.

סגירה זמנית של רציף מס' אחת בתחנת באר שבע מרכז (25.10.20 - 27.11.20)

כאמור, בשל עבודות לשדרוג תחנת באר שבע ייסגר זמנית רציף מספר אחת בתחנה החל מיום ראשון 25.10.20 ועד ליום שישי ה-27.11.20 ויחולו שינויים בתנועת הרכבות בתחנות ב"ש.
 • חלק מהרכבות בקו ראש העין - ראשל"צ משה דיין - באר שבע מרכז, תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת ב"ש צפון האוניברסיטה (במקום בתחנת ב"ש מרכז).


  להלן פרטי הרכבות שמסלולן יקוצר לתחנת באר שבע צפון - האוניברסיטה:

  ​​​תחנת מוצא

  מס' רכבת

  שעת יציאה

  ראש העין צפון

  611

  07:29

  ראש העין צפון

  615

  08:29

  ראש העין צפון

  619

  09:29

  ראש העין צפון
  ​639
  ​15:03
  ראש העין צפון
  ​643
  ​15:29
  באר שבע מרכז
  ​642
  ​14:47
  באר שבע מרכז
  ​646
  ​15:47
  ​באר שבע מרכז
  ​650
  ​16:47

 • נוסעים בקו זה שמוצאם / יעדם הוא תחנת ב"ש מרכז, יבצעו החלפת רכבות בתחנת ב"ש צפון - האוניברסיטה

 • לא תופעלנה שתי רכבות בקו דימונה - ב"ש צפון - האוניברסיטה:
  רכבת 838, היוצאת מתחנת דימונה בשעה: 16:15.
  רכבת 839, היוצאת מתחנת באר שבע צפון - האוניברסיטה, בשעה: 17:56.

  לשירותכם יופעלו היסעים (ללא תשלום):
  מתחנת דימונה לתחנת באר שבע צפון - אוניברסיטה בשעה: 16:15
  מתחנת באר שבע צפון - אוניברסיטה לתחנת דימונה בשעה: 17:56