Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות בקווים ירושלים מלחה-בית שמש ובית שמש-נתניה

שינויים בתנועת הרכבות בקווים ירושלים מלחה-בית שמש ובית שמש-נתניה


לצורך ביצוע עבודות תשתית לתחזוקת המסילה, החל מיום ד' 20.11.19 (20:00) ועד יום א' 24.11.19 (05:00) יחולו שינויים בתנועת רכבות הנוסעים:

יום ד' 20.11.19
 • רכבות היוצאות מתחנת הרצליה לתחנת בית שמש בשעות 20:36, 21:36 ו-22:36, תסיימנה נסיעתן בתחנת לוד במקום בתחנת בית שמש.
יום ה' 21.11.19
 • רכבות בקו ירושלים מלחה-בית שמש, לא תופעלנה.
 • רכבות בקו נתניה/הרצליה-בית שמש, תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת רמלה.
 • תחנות ירושלים מלחה, ירושלים גן החיות ובית שמש תהיינה סגורות.

יום ו' 22.11.19
 • רכבות בקו ירושלים מלחה-בית שמש, לא תופעלנה.
 • רכבות במקטע לוד-בית שמש, לא תופעלנה.
 • תחנות ירושלים מלחה, ירושלים גן החיות ובית שמש תהיינה סגורות.
 • רכבות בקו ב"ש-לוד, תעצורנה בתחנת רמלה.

מוצ"ש 23.11.19
 • רכבות במקטע ת"א סבידור מרכז-ירושלים מלחה, לא תפעלנה.
 • תחנות ירושלים מלחה, ירושלים גן החיות ובית שמש תהיינה סגורות.

לשירותכם יועמדו שירותי היסעים חלופיים, ללא תשלום.

יום ד' 20.11.19
מתחנת לוד לתחנת בית שמש (עם עצירה בתחנת רמלה):
21:20, 22:20, 23:20

יום ה' 21.11.19
מתחנת רמלה לתחנת בית שמש:
מדי שעה החל מהשעה 06:25 ועד 23:25 (כל XX:25)

מתחנת בית שמש לתחנת רמלה (דרך תחנת לוד):
מדי שעה החל מהשעה 05:50 ועד השעה 22:00 (כל XX:50)

יום ו' 22.11.19
מתחנת לוד לתחנת בית שמש:
מדי שעה החל מהשעה 06:50 ועד השעה 13:50 (כל XX:50)

מתחנת בית שמש לתחנת רמלה (דרך תחנת לוד):
מדי שעה החל מהשעה 06:30 ועד השעה 14:40 (כל XX:30)

מוצ"ש 2311.19
מתחנת לוד לתחנת בית שמש:
19:30, 20:10, 20:50

מתחנת בית שמש לתחנת לוד:
20:21למידע נוסף על שירות ותגבור קווי האוטובוסים הסדירים:
8787* | www.bus.gov.il | אפליקציית כל קו

פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

 • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.