Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הפסקה זמנית של שירות הרכבות בין תחנות בנימינה לחיפה חוף הכרמל

הפסקה זמנית של שירות הרכבות בין תחנות בנימינה לחיפה חוף הכרמל


החל מהלילה שבין יום ה' 20.9.18 ליום ו' 21.9.18 בשעה 00:01 ועד יום ו' 21.9.18 בשעה 18:00. בנוסף, תחנת עתלית תהיה סגורה.

מקטע נהריה – ת"א סבידור מרכז:
מ/אל כיוון צפון - שירות הרכבות יפעל בין תחנת נהריה לתחנת חיפה חוף הכרמל בשני הכיוונים.
מ/אל כיוון דרום - שירות הרכבות יפעל עד תחנת בנימינה.
תחנת עתלית תהיה סגורה.

קו נהריה – ב"ש מרכז: 
מ/אל כיוון צפון - שירות הרכבות יפעל בין תחנת נהריה לתחנת חיפה חוף הכרמל בשני הכיוונים.
מ/אל כיוון דרום - שירות הרכבות יפעל בין תחנת ב"ש מרכז לתחנת בנימינה בשני הכיוונים.
תחנת עתלית תהיה סגורה.

קו בית שאן - עתלית: 
שירות הרכבות יפעל בין תחנת בית שאן לתחנת חיפה חוף הכרמל בשני הכיוונים.
תחנת עתלית תהיה סגורה.

רכבות הלילה:
מ/אל כיוון צפון - שירות הרכבות יפעל בין תחנת נהריה לתחנת חיפה חוף הכרמל בשני הכיוונים.
מ/אל כיוון דרום - שירות הרכבות יפעל בין תחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת בנימינה בשני הכיוונים.


לשירותכם, יועמדו שירותי היסעים (ללא תשלום):

מתחנת חיפה חוף כרמל לתחנת נתב"ג:
00:01, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 04:35

מתחנת חיפה חוף כרמל לתחנת בנימינה:
00:01, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 04:35

מתחנת חיפה חוף כרמל לתחנת חדרה:
05:45, 06:15, 06:45, 07:15, 07:45, 08:15, 08:45, 09:15, 09:45, 10:15, 10:45, 11:15, 11:45, 12:15, 12:45, 13:15, 13:45, 14:15, 14:45, 15:15

מתחנת בנימינה לתחנת חיפה חוף כרמל:
00:55, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35, 05:35

מתחנת נתב"ג לתחנת חיפה חוף כרמל:
00:25, 01:25, 02:25, 03:25, 04:25

מתחנת חדרה לתחנת חיפה חוף הכרמל:
06:20, 06:50, 07:20, 07:50, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20, 15:50, 16:20

משרד התחבורה יתגבר את קו 901 של חברת אגד בין חיפה לתל אביב (בתשלום)

לתשומת ליבכם!
  • לקוחות בעלי כרטיס תקופתי (גמיש 7, גמיש 30) שהינם בתוקף במהלך הסגירה הזמנית  ושאחת או יותר מהתחנות הסגורות נכללות בו, זכאים לפיצוי.
    הפיצוי הינו הארכת תקופת כרטיס הנסיעה הקיים בהתאמה למספר הימים בהם כרטיס הנסיעה היה בתוקף ומקטע הנסיעה היה סגור. 
    את הפיצוי יש להטעין במכונות האוטומטיות ובקופות עד יום לאחר תום תקופת הכרטיס. למידע נוסף, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.
  • ביום ו' 21.9.18 לא יופעל שירות מקום שמור.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.