Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות בין תחנות אשקלון - רחובות - לוד ובין תחנות ראשל"צ הראשונים ולוד

שינויים בתנועת הרכבות בין תחנות אשקלון - רחובות - לוד ובין תחנות ראשל"צ הראשונים ולודבשל האצת עבודות החישמול בקטע המסילה שבין תחנות רחובות ולוד, יחולו החל מיום ראשון, 27.6.21 ועד להודעה חדשה, שינויים בתנועת הרכבות בשעות ערב והלילה (החל מהשעה 21:00 ועד לסיום השירות מידי יום). בשעות אלה לא תופעלנה רכבות בין תחנות לוד - רחובות - אשקלון וכן בין תחנות לוד וראשל"צ הראשונים. 

להלן פירוט השינויים:
  • מסלולה של רכבת מספר 277, היוצאת מתחנת בנימינה בשעה: 19:34 יקוצר והיא תסיים את נסיעתה בתחנת ת"א ההגנה, בשעה: 20:32, במקום בתחנת רחובות. 

לא תופעלנה הרכבות הבאות:
  • רכבת מספר 982, היוצאת כיום מתחנת אשקלון בשעה: 21:00 ומסיימת את נסיעתה בתחנת ת"א סבידור מרכז בשעה: 22:08. 
  • רכבת מספר 284, היוצאת כיום מתחנת רחובות בשעה: 20:54 ומסיימת את נסיעתה בתחנת ת"א סבידור מרכז בשעה: 21:31. 
  • רכבת מספר 286, היוצאת כיום מתחנת רחובות בשעה: 21:55 ומסיימת את נסיעתה בתחנת ת"א סבידור מרכז בשעה: 22:31. 
  • רכבת מספר 930, היוצאת כיום מתחנת ראשל"צ הראשונים בשעה: 20:47 ומסיימת את נסיעתה בתחנת לוד בשעה: 20:56.
  • רכבת מספר 931, היוצאת כיום מתחנת לוד בשעה: 21:07 ומסיימת את נסיעתה בתחנת ראשל"צ הראשונים בשעה: 21:15. 

בנוסף:

  • כמענה לפניות נוסעים, תופעל רכבת בוקר מוקדמת (מספר 699) אשר תצא מתחנת אשקלון בשעה: 5:45 ותסיים את נסיעתה בתחנת ב"ש מרכז בשעה: 6:45. הרכבת תעצור בתחנות: שדרות, נתיבות, אופקים וב"ש צפון האוניברסיטה. 
  • יחולו שינויים של מספר דקות בזמני היציאה של הרכבות, המופעלות בקו ת"א סבידור מרכז - בית שמש בשעות הערב (21:00 - 22:00 בקירוב).
  • בתחנות אשקלון ולוד, יחולו שינויים ברציפי יציאת חלק מהרכבות בשעות הערב (21:00 - 23:00 בקירוב). 

מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעה, בתכנון מסלול נסיעה, ביישומון ובמוקד השירות הטלפוני במספר: 5770*, טרם ההגעה לתחנות.