Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות לנוסעים בקו הרצליה-בית שמש ובקו ת"א-ב"ש מרכז

שינויים בתנועת הרכבות לנוסעים בקו הרצליה-בית שמש ובקו ת"א-ב"ש מרכז

​​​​​​בשל עבודות חשמול לקראת פתיחת הקו המהיר ת"א - ירושלים​.

החל מיום א' 4.2.18 (מהשעה 21:00) יחולו שינויים בתנועת הרכבות אל/מ תחנות: הרצליה, בית שמש, רמלה, קריית גת, להבים – רהט ובאר שבע. בנוסף, יתכנו עיכובים של מספר דקות בתחנת ת"א ההגנה לרכבות בקווים נוספים.

 

להלן עיקרי השינויים:

 

קו הרצליה - בית שמש:


 • רכבת מתחנת בית שמש לתחנת הרצליה היוצאת בשעה 19:59 מתחנת בית שמש תסיים את נסיעתה בתחנת ת"א סבידור מרכז.

 • רכבת מתחנת בית שמש לתחנת הרצליה היוצאת בשעה 20:59 תסיים את נסיעתה בתחנת לוד.

 • רכבת מתחנת בית שמש לתחנת הרצליה היוצאת בשעה 21:59 מתחנת בית שמש תחל נסיעתה בשעה 22:16 (עיכוב של כ-17 דקות).

 • רכבות מתחנת הרצליה לתחנת בית שמש היוצאת בשעה 21:29 תחל נסיעתה בתחנת לוד בשעה 22:21. הנוסעים מתחנות הרצליה ות"א יוכלו לחבור לרכבת זו באמצעות רכבת היוצאת מתחנת הרצליה בשעה 21:43 (עצירה בת"א סבידור 21:56) ומגיעה לתחנת לוד בשעה 22:18.

 • ​רכבות מתחנת הרצליה לתחנת בית שמש היוצאת בשעה 22:29 תחל נסיעתה בתחנת לוד בשעה 23:23. הנוסעים מתחנות הרצליה ות"א יוכלו לחבור לרכבת זו באמצעות רכבת היוצאת מתחנת הרצליה בשעה 22:43 (עצירה בת"א סבידור 22:56) ומגיעה לתחנת לוד בשעה 23:21.

 


מקטע ת"א – ב"ש מרכז:


 • רכבות מתחנת ב"ש מרכז לתחנת ת"א סבידור מרכז היוצאות בשעות: 19:57, 20:57 מתחנת ב"ש מרכז תסיימנה נסיעתן בתחנת לוד.

 • רכבת מתחנת ב"ש מרכז לתחנת ת"א סבידור מרכז היוצאת בשעה 21:57 מתחנת ב"ש מרכז תצא בשעה 22:12.

 • רכבות מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת ב"ש מרכז היוצאות בשעות  22:07, 23:07 תחלנה נסיעתן בתחנת לוד בשעות 22:27 ו 23:27 בהתאמה.

 


קו נהריה – מודיעין מרכז:


 • רכבת מתחנת מודיעין מרכז לתחנת נהריה היוצאת בשעה 20:18 תעצור בנוסף  בתחנת הרצליה.

 • ​רכבות היוצאות מתחנת נהריה לתחנת מודיעין מרכז בשעות: 19:15, 19:54, 20:54 תתעכבנה בתחנת ת"א הגנה כ-7 דקות.

 


קו נהריה – ב"ש מרכז:


 • רכבת היוצאת מתחנת נהריה לתחנת ב"ש מרכז בשעה 19:27 תתעכב בתחנת ת"א הגנה כ-6 דקות.  

 

 

מקטע ת"א – ראשל"צ הראשונים:

 • רכבת היוצאת מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת ראשל"צ הראשונים בשעה 21:49 תתעכב בתחנת ת"א הגנה כ-6 דקות.​


לפרטים נוספים היכנסו לתכנון מסלול נסיעה​​