Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור כרמיאל ואחיהוד

שינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור כרמיאל ואחיהוד


נוסעים יקרים,

בשל עבודות חיוניות לפיתוח ושדרוג מערכת האיתות באזור חיפה, תיסגרנה זמנית תחנות כרמיאל ואחיהוד בימי שישי ומוצ"ש בלבד, בחודש מאי בתאריכים הבאים:
  • יום שישי ומוצאי שבת, 27-28.5.22.


  • להלן שעות פעילות היסעים חינמיים בין תחנות כרמיאל - אחיהוד - מרכזית המפרץ:

יום שישי, 27.5.22:
מתחנת כרמיאל, דרך תחנת אחיהוד, עד תחנת חיפה מרכזית המפרץ: החל מהשעה 05:30 עד 13:30 בכל שעה: xx:30
מתחנת  חיפה מרכזית המפרץ, דרך תחנת אחיהוד, עד תחנת כרמיאל: החל מהשעה 06:30 עד 13:30 בכל שעה: xx:30

מוצאי שבת: 28.5.22:
מתחנת כרמיאל, דרך תחנת אחיהוד, עד תחנת חיפה מרכזית המפרץ: החל מהשעה 21:30 עד 23:30 בכל שעה: xx:30
מתחנת חיפה מרכזית המפרץ, דרך תחנת אחיהוד, עד תחנת כרמיאל: החל מהשעה 21:30 עד 23:30 בכל שעה: xx:30


להזכירכם, במועדים אלו חלים שינויים נוספים בתנועת הרכבות באזור חיפה ותחנות חיפה חוף הכרמל, חיפה בת גלים וחיפה מרכז השמונה, סגורות זמנית לשירות ומופעלים בהן היסעים חינמיים. 


מפת קווים ותחנות, באזור כרמיאל ואחיהוד, בימי שישי ומוצ"ש, החל מ-13.5.22


  • פרטים אודות קווי תחבורה ציבורית סדירים ניתן למצוא במוקד משרד התחבורה במספר: 8787*

פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.