Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים זמניים בתנועת הרכבות בתחנות כרמיאל ואחיהוד

שינויים זמניים בתנועת הרכבות בתחנות כרמיאל ואחיהוד


כחלק מתוכנית תחזוקת המסילות השנתית, לצורך שיפור השירות הרכבתי ושיפור הבטיחות, יוקדמו עבודות תשתית באזור כרמיאל ואחיהוד ויחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות בתחנות אלה, החל מיום רביעי, 26.1.22 ועד יום שלישי, 1.2.22.

  • בימים אלה תיסגרנה זמנית תחנות אחיהוד וכרמיאל והיסעים חינמיים יופעלו עבור הנוסעים. 

להלן פירוט זמני ההיסעים (בשיטת "מלא וסע"):

ימים ד', ה' (26-27.1.22) ו-א', ב' (30-31.1.22):

מתחנת עכו דרך תחנת אחיהוד אל תחנת כרמיאל בשעות:

07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 
14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30


מתחנת כרמיאל דרך תחנת אחיהוד אל תחנת עכו בשעות:

05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 
10:00, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 
19:30, 20:30, 21:30, 22:30


יום שישי, 28.1.22:
מתחנת עכו דרך תחנת אחיהוד אל תחנת כרמיאל בשעות: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
מתחנת כרמיאל דרך תחנת אחיהוד אל תחנת עכו בשעות: 05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30

מוצ"ש, 29.1.22:
מתחנת עכו דרך תחנת אחיהוד אל תחנת כרמיאל בשעות: 21:30, 22:30, 23:00
מתחנת כרמיאל דרך תחנת אחיהוד אל תחנת עכו בשעות: 20:30, 21:30, 22:30


תחנות אלה תיפתחנה מחדש ביום שלישי, 1.2.22. פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.