Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות באזור שדרות, נתיבות ואופקים, 28.1.22

שינויים בתנועת הרכבות באזור שדרות, נתיבות ואופקים, 28.1.22

כחלק מתוכנית תחזוקת המסילות השנתית, לצורך שיפור השירות הרכבתי ושיפור הבטיחות, יבוצעו עבודות לשדרוג תשתיות המסילה בקטע שבין תחנות אשקלון ושדרות. בשל כך, ביום שישי, 28.1.22, בלבד, יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות ולא תופעלנה רכבות בקטע המסילה שבין תחנות אשקלון ובאר שבע מרכז. 

  • תחנות באר שבע מרכז, שדרות, נתיבות ואופקים תיסגרנה זמנית לשירות ביום זה. 
  • תחנת באר שבע צפון האוניבסיטה, תישאר פעילה וממנה תופעלנה רכבות אל/מ תחנת דימונה בלבד. 
  • יתוגברו קווי האוטובוס הסדירים באזור. 

תנועת הרכבות תחזור לסדרה במוצאי שבת, 29.1.22, עם חידוש השירות.פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.