Skip Navigation Linksרכבת ישראל > סגירה זמנית של תחנת ת"א ההגנה לשירות, יום שישי, 22.10.21

סגירה זמנית של תחנת ת"א ההגנה לשירות, יום שישי, 22.10.21

בשל עבודות נקודתיות להרמת גובה המסילה בתחנת ת"א ההגנה, (שמטרתן שיפור השירות על ידי הקטנת מרווח העלייה לרכבת מהרציף), ביום שישי, 22.10.21, תיסגר זמנית תחנת ת"א ההגנה לשירות, ויחולו השינויים הבאים בתנועת הרכבות:

  • רכבות בקו באר שבע - הרצליה – לא תעצורנה בתחנת ת"א ההגנה.
  • רכבות בקו בית שמש - ת"א סבידור מרכז – תופעלנה בין תחנות בית שמש ולוד בלבד ולא תמשכנה את נסיעתן לתחנות ת"א. 
  • נוסעי הרכבת אל ומתחנת בית שמש יבצעו החלפת רכבות בתחנת לוד.


תנועת הרכבות תשוב לסדרה במוצאי שבת, 23.10.21, עם חידוש השירות. 


  • מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעה, בתכנון מסלול נסיעה
  • חלה חובה לעטות מסכה בתוך הרכבות ובחללים סגורים בתחנות הרכבת. הנוסעים מחויבים בעטיית מסיכה, לאורך כל זמן הנסיעה ובשמירת ריחוק חברתי.


פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.