Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור ת"א והשרון

שינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור ת"א והשרון


נוסעים יקרים, שימו לב:

לקראת הפעלת קו חשמלי נוסף, בין תחנות נתניה, ת"א, לוד ורחובות, יבוצעו עבודות לחיבור קטע המסילה שבין תחנות נתניה והרצליה לרשת החשמל הרכבתית. 
בשל העבודות, הדורשות ניתוק זמני של החשמל בקטעים נרחבים באזור השרון, הרצליה ות"א, יחולו שינויים בתנועת הרכבות, החל מיום חמישי, 23.6.22 בשעה 21:00 ועד מוצאי שבת, 25.6.22 בכל שעות הפעילות (כולל). וכן החל מיום חמישי, 30.6.22 בשעה 21:00 ועד מוצאי שבת, 2.7.22 בכל שעות הפעילות (כולל).

להלן השינויים בימים ושעות אלה:

  • תחנת הרצליה תיסגר זמנית.
  • רכבות בקו ירושלים יצחק נבון - הרצליה - תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת ת"א סבידור מרכז ולא תעצורנה בתחנות ת"א האוניברסיטה והרצליה. 
  • רכבות בקו באר שבע - הרצליה – תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת ת"א סבידור מרכז ולא תעצורנה בתחנות ת"א האוניברסיטה והרצליה. 
  • רכבות בקו אשקלון - ראשל"צ משה דיין - ת"א - הרצליה, המופעלות באמצעות חשמל, תופעלנה בימים אלה באמצעות רכבות דיזל, ואלה תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת רעננה מערב ולא תעצורנה בתחנת הרצליה. בהתאם למסלול הנסיעה ותחנות המוצא והיעד המבוקשות, ייתכן ויהיה צורך בהחלפת רכבות לנוסעים בקו זה. ההחלפה תתבצע בתחנת ת"א סבידור מרכז.  

הרכבות הבאות לא תופעלנה:

  • רכבת מספר 133, היוצאת מידי יום חמישי מתחנת נהריה בשעה 20:49 ומסיימת את נסיעתה בתחנת מודיעין בשעה 23:06.
  • רכבת מספר 135, היוצאת מידי יום חמישי מתחנת נהריה בשעה 21:49 ומסיימת את נסיעתה בתחנת נתב"ג בשעה 23:45.

  • להלן שעות פעילות היסעים חינמיים:

ימי חמישי, 23.6.22 ו-30.6.22:

מתחנת חיפה חוף הכרמל אל תחנת תל אביב סבידור מרכז בשעות: 21:40, 22:40

מתחנת חיפה חוף הכרמל אל תחנת נתב"ג מרכז בשעות: 21:40, 22:40תנועת הרכבות תשוב לסדרה מידי יום ראשון, עם חידוש השירות.פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.