Skip Navigation Linksרכבת ישראל > סגירה זמנית של תחנת ת"א סבידור מרכז לשירות, יום ו', 24.12.21

סגירה זמנית של תחנת ת"א סבידור מרכז לשירות, יום ו', 24.12.21

בשל עבודות נקודתיות להרמת גובה המסילה בתחנת ת"א סבידור מרכז, שמטרתן שיפור השירות, על ידי הקטנת מרווח העלייה לרכבת מהרציף, ביום שישי, 24.12.21, תיסגר זמנית תחנת ת"א סבידור מרכז לשירות. 
  • רכבות בקו רכבות בקו באר שבע - הרצליה – תופעלנה כבשגרה בין תחנות באר שבע, ת"א והרצליה, ללא עצירה בתחנת ת"א סבידור מרכז. 
  • רכבות בקו בית שמש - ת"א סבידור מרכז – תופעלנה בין תחנות בית שמש ות"א ההגנה בלבד ולא תעצורנה בתחנות ת"א השלום ות"א סבידור מרכז. 

תנועת הרכבות תשוב לסדרה במוצאי שבת 25.12.21 עם חידוש השירות. פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.