Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות באזור השרון

שינויים בתנועת הרכבות באזור השרון


הפסקה זמנית של תנועת הרכבות בין ראש העין ורעננה, החל מ-18.3.22

כחלק מעבודות תשתית דחופות לשיפור בטיחות הנסיעה, החל מיום שישי, 18.3.22, תיסגרנה זמנית תחנות כפר סבא נורדאו, הוד השרון סוקולוב ורעננה דרום ויחולו שינויים בתנועת הרכבות לתקופה של כשישה שבועות.

 • כמו כן, לתשומת ליבכם, בשל מחסור זמני בצוותי רכבת, יצומצמו שעות פעילות הקו בין תחנות הרצליה ורעננה מערב. הקו יפעל בשעות הבוקר (7:00 -10:00). במהלך כל שעות היום יופעלו היסעים חינמיים בין התחנות. להלן:

  מתחנת הרצליה אל תחנת רעננה מערב
  החל מהשעה 07:20 עד 9:20 בכל שעה: xx:20.
  החל מהשעה 10:50 עד 14:50 בכל שעה: xx:50.
  החל מהשעה 15:20 עד 20:20 בכל חצי שעה: xx:50, xx:20.

  מתחנת רעננה מערב אל תחנת הרצליה
  החל מהשעה 07:40 עד 14:40 בכל שעה: xx:40.
  החל מהשעה 15:10 עד 20:10 בכל חצי שעה: xx:40, xx:10.

להלן פירוט שאר השינויים:

 • רכבות מ/אל ת"א תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת ראש העין צפון. הרכבות תופעלנה בתדירות של 2 רכבות לשעה בשעות השיא (עם תגבור של רכבת נוספת לשעה בחלק מהשעות) ו-2 רכבות לשעה בשעות השפל. 
 •  משרד התחבורה יתגבר את קווים 148 ו-149 מכפר סבא, קו 347 מרעננה וקו 249 מהוד השרון לתל אביב. פרטים נוספים אודות תגבור קווי תחבורה ציבורית סדירים, ניתן לקבל במוקד משרד התחבורה בטלפון: 8787*

 • להלן פירוט היסעים חינמיים שיופעלו בין תחנות הוד השרון סוקולוב והרצליה ובין תחנות כפר-סבא נורדאו ותל-אביב סבידור מרכז:

  החל מ-18.3.22, ימים א' - ה', בין השעות: 05:30 - 23:30:

  מתחנת תל אביב סבידור מרכז אל תחנת כפר סבא נורדאו בשעות: 
  החל מהשעה 5:30 עד 15:00 וכן החל מ-19:00 עד 23:30 בכל חצי שעה: xx:30, xx:00.
  החל מהשעה 15:20 עד 18:40 בכל 20 דקות: xx:00, xx:40, xx:20.

  מתחנת כפר סבא נורדאו אל תחנת תל אביב סבידור מרכז בשעות: 
  05:30 ו-6:00 בבוקר
  החל מהשעה 06:20 עד 08:40 בכל 20 דקות: xx:00, xx:40, xx:20.
  החל מהשעה 09:00 עד 23:30 בכל חצי שעה: xx:30, xx:00.

  מתחנת הוד השרון סוקולוב אל תחנת הרצליה בשעות: 
  05:30 ו-6:00 בבוקר
  החל מהשעה 06:20 עד 08:40 בכל 20 דקות: xx:00, xx:40, xx:20.
  החל מהשעה 09:00 עד 23:30 בכל חצי שעה: xx:30, xx:00.

  מתחנת הרצליה אל תחנת הוד השרון סוקולוב בשעות: 
  החל מהשעה 5:30 עד 15:00 וכן החל מ-19:00 עד 23:30 בכל חצי שעה: xx:30, xx:00.
  החל מהשעה 15:20 עד 18:40 בכל 20 דקות: xx:00, xx:40, xx:20.


  החל מ-18.3.22 בימי שישי: 

  בין תחנת הוד השרון סוקולוב לתחנת הרצליה (בשני הכיוונים) בשעות: 
  05:15 - 14:15 בכל שעה: xx:15

  בין תחנת תל אביב סבידור מרכז לתחנת כפר סבא נורדאו (בשני הכיוונים) בשעות: 
  07:00 - 14:00 בכל שעה: xx:00


  החל מ-19.3.22, בכל מוצ"ש: 

  בין תחנת תל אביב סבידור לתחנת כפר סבא נורדאו (בשני הכיוונים) בשעות:
  21:00, 22:00.

  בין תחנת הרצליה לתחנת הוד השרון סוקולוב (בשני הכיוונים) בשעות:
  21:20, 22:20, 23:20

מפת קווים ותחנות, החל מיום שישי, 18.3.22* 

* שימו לב לשעות פעילות הקו בין תחנת הרצליה ורעננה מערב: הקו יפעל בשעות הבוקר (7:00 -10:00) ובמהלך כל שעות היום יופעלו היסעים חינמיים בין התחנות.

   
  אנו מתנצלים על אי הנוחות ומודים על הסבלנות.


  פיצוי במהלך הסגירה

  תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

   

  על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


  למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.