Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות באזור השרון, בשל עבודות להקמת הרכבת הקלה

שינויים בתנועת הרכבות באזור השרון, בשל עבודות להקמת הרכבת הקלה

נוסעים יקרים,

כחלק מהעבודות המתבצעות להקמת מערך הרכבת הקלה בגוש דן ובהנחיית משרד התחבורה, תבצע נת"ע (חברת נתיבי תחבורה עירוניים), מבצע רחב היקף, במסגרתו ייחפר מעבר מסילתי תת קרקעי של הרכבת הקלה, העובר בקטע המסילה שבין תחנת ת"א האוניברסיטה לתחנת בני ברק.
לצורך הפרויקט ובתיאום עם משרד התחבורה וחברת נת"ע, יפורקו המסילות עליהן מופעלות רכבות, ויבוצעו התאמות הנדסיות נוספות לטובת הפרויקט. במקביל ובשל העבודות הנדרשות של נת"ע והמשמעויות השירותיות הנגזרות מהן, אנו ננצל את הפסקת התנועה הנדרשת כדי לבצע עבודות תחזוקה ושדרוג מסילה במספר מוקדים לאורך הקו, וכך תצומצם משמעותית אי הנוחות אשר הייתה צפויה להיגרם בעתיד. 


בשל כך ובאופן זמני, החל מיום ראשון, 3.10.21, ועד יום שלישי, 19.10.21, (כולל), תופסק תנועת הרכבות בין תחנות ת"א האוניברסיטה ורעננה, ורכבות בקו באר שבע - ראשל"צ משה דיין - הרצליה, (קו הנגב המערבי וטבעת השרון), יופעלו בין תחנות באר שבע ות"א סבידור מרכז בלבד.

 • תחנות רעננה, הוד השרון סוקולוב, כפ"ס נורדאו, ראש העין צפון, פ"ת, ובני ברק – תיסגרנה זמנית לשירות בימי המבצע.
 • בימי העבודות, נפעיל מערך היסעים חינמי, אשר יופעל בין תחנות ראש העין צפון ות"א סבידור מרכז, וכן בין תחנות כפר סבא נורדאו ות"א סבידור מרכז. 

  להלן פירוט מערך ההיסעים:

  החל מיום ראשון, 3.10.21, ועד יום שלישי, 19.10.21 (לא כולל ימי שישי ומוצ"ש)

  מתחנת תל אביב סבידור מרכז אל תחנת ראש העין צפון: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 20:00, 20:30
  מתחנת ראש העין צפון אל תחנת תל אביב סבידור מרכז: 06:00,, 06:30, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 20:30

  מתחנת תל אביב סבידור מרכז אל תחנת כפר סבא נורדאו: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 20:00, 20:30
  מתחנת כפר סבא נורדאו אל תחנת תל אביב סבידור מרכז: 06:00, 06:30, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 20:30

  מתחנת תל אביב סבידור מרכז אל תחנת רעננה מערב: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 20:00, 20:30
  מתחנת רעננה מערב אל תחנת תל אביב סבידור: 06:00, 06:30, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 20:30

  מתחנת הרצליה אל תחנת כפר סבא נורדאו (דרך תחנת רעננה מערב): 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30
  מתחנת כפר סבא נורדאו אל תחנת הרצליה (דרך תחנת רעננה מערב): 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 20:30

  מתחנת תל אביב סבידור מרכז אל תחנת פ"ת קריית אריה: 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:20, 16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00, 18:20, 18:40, 19:00, 20:00, 20:30
  מתחנת פ"ת קריית אריה אל תחנת תל אביב סבידור מרכז: 06:00, 06:30, 07:00, 07:20, 07:40, 08:00, 08:20, 08:40, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 20:00, 20:30

  מתחנת תל אביב האוניברסיטה אל רמת החייל: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00
  מתחנת רמת החייל אל תחנת תל אביב האוניברסיטה: 15:30, 16:30, 17:30, 18:30

 • משרד התחבורה יתגבר את קווי התחבורה הציבורית הסדירים באזור. פרטים אודות תגבור קווי תחבורה ציבורית סדירים, ניתן למצוא במוקד משרד התחבורה בטלפון: 8787*.

תנועת הרכבות באזור תשוב לסדרה ביום רביעי, 20.10.21. 


מפת קווים ותחנות החל מיום ראשון, 3.10.21, ועד יום שלישי, 19.10.21, בין השעות: 05:00 - 20:00 • מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעה, בתכנון מסלול נסיעה
 • חלה חובה לעטות מסכה בתוך הרכבות ובחללים סגורים בתחנות הרכבת. הנוסעים מחויבים בעטיית מסיכה, לאורך כל זמן הנסיעה ובשמירת ריחוק חברתי.

אנו מודים על הסבלנות ומתנצלים על אי הנוחות הזמנית.פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

 • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.