Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות באזור תל אביב והמרכז

שינויים בתנועת הרכבות באזור תל אביב והמרכז


לאור הסגר והקיטון בכמות הנסיעות, ובתיאום עם משרד התחבורה, תקדים רכבת ישראל ותבצע בשבוע וחצי הקרובים עבודות תשתית במסילות האיילון, החיוניות לשמירה על הבטיחות ורמת השירות. הקדמה זו תאפשר להשלים את העבודות בתקופה של מיעוט נוסעים, במקום בחודשים הבאים, בהם צפויה עלייה בנפח הנסיעות.

בשל העבודות, יחולו שינויים בתנועת הרכבות וקווי הנסיעה באזור המרכז.

להלן עיקרי השינויים (פירוט לפי קווי הנסיעה מופיע בהמשך):

החל מיום ראשון, 3.1.21 ועד יום ראשון, 10.1.21:

 • ייסגר קטע המסילה שבין תחנות ת"א ההגנה לת"א - סבידור מרכז ולא תתאפשר נסיעה בין תחנות אלו. 
 • תחנת ת"א ההגנה תהווה תחנת סופית לרכבות שתחנות מוצאן דרומית לתל אביב.  
 • תחנת ת"א - סבידור מרכז תהווה תחנה סופית לרכבות שתחנות מוצאן צפונית לתל אביב.
 • תחנות ת"א השלום, בני ברק, פ"ת וראש העין צפון תיסגרנה זמנית לשירות. 

 • לשירותכם יופעלו שירותי היסעים (ללא תשלום) בהתאם להנחיות התו הסגול: בין תחנות ת"א ההגנה - ת"א השלום (עצירה מתחת לקניון עזריאלי על דרך מנחם בגין) - ת"א סבידור מרכז, בשני הכיוונים, בשיטת "מלא וסע".

החל מיום ראשון, 10.1.21 ועד יום שלישי, 12.1.21, בשעה 4:00 לפנות בוקר:

 • ייסגר קטע המסילה שבין תחנות ת"א - סבידור מרכז להרצליה ולא תתאפשר נסיעה בין תחנות אלו. 
 • תחנת ת"א - סבידור מרכז תהווה תחנה סופית לרכבות שתחנות המוצא שלהן דרומית לתל אביב.
 • תחנת הרצליה תהווה תחנה סופית לרכבות שתחנות המוצא שלהן צפונית לתל אביב. 
 • תחנות ת"א - האוניברסיטה, בני ברק, פ"ת וראש העין - צפון תיסגרנה זמנית לשירות. 
 • רכבות בקו ירושלים יצחק נבון - הרצליה, תופעלנה מתחנת ירושלים - יצחק נבון, עד תחנת ת"א ההגנה.

 • לשירותכם יופעלו שירותי היסעים (ללא תשלום) בהתאם להנחיות התו הסגול: בין תחנות ת"א סבידור - מרכז והרצליה (מוצא שירותי ההיסעים בהרצליה יהיה מתחנת הרכבת בהרצליה) בשני הכיוונים, בשיטת "מלא וסע".

תנועת הרכבות תשוב לסדרה ביום שלישי, 12.1.21 בשעה: 4:00 לפנות בוקר,
עם חידוש השירות. אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על ההבנה והסבלנות. 


שוברי נסיעה:

 • אנו מזכירים לכם כי יש להנפיק שובר נסיעה, לפני כל נסיעה ברכבת. חשוב לזכור! אם מסלול הנסיעה שלכם מושפע מעבודות התשתית, יש לבחור את תחנת היעד הסופית לפי הסגירה (לדוגמה: אם תכננתם לנסוע מחיפה לבאר שבע בתאריך 7.1.21, ,בחרו בתכנון נסיעה כתחנת יעד: ת״א סבידור מרכז). 
 • נוסעים שנאלצו לבצע החלפה ולהשתמש בשירותי ההיסעים, יקבלו צמידים, בעזרתם יוכלו להמשיך את הנסיעה, ללא צורך בהנפקת שובר נוסף.

פירוט השינויים לפי קווי נסיעה:

החל מיום ראשון, 3.1.21 ועד יום ראשון, 10.1.21:

 • רכבות בקו נהריה - מודיעין: תופעלנה מכיוון צפון (תחנת מוצא נהריה) עד תחנת ת"א - סבידור מרכז ומכיוון דרום (תחנת מוצא מודיעין) עד תחנת ת"א ההגנה. 
 • רכבות בקו נהריה - ב"ש: תופעלנה מכיוון צפון (תחנת מוצא נהריה) עד תחנת ת"א - סבידור מרכז ומכיוון דרום (תחנת מוצא ב"ש) עד תחנת ת"א ההגנה. 
 • רכבות בקו כרמיאל - ב"ש: תופעלנה מכיוון צפון (תחנת מוצא כרמיאל) עד תחנת ת"א סבידור מרכז ומכיוון דרום (תחנת מוצא ב"ש) עד תחנת ת"א ההגנה. 
 • רכבות בקו בנימינה - אשקלון/רחובות: תופעלנה מכיוון צפון (תחנת מוצא בנימינה) עד תחנת ת"א סבידור מרכז, ומכיוון דרום (תחנת מוצא אשקלון או רחובות) עד תחנת ת"א ההגנה. 
 • רכבות בקו ב"ש - ראשל"צ משה דיין - ראש העין: תופעלנה מכיוון דרום (תחנת מוצא ב"ש) עד תחנת ת"א ההגנה. תחנות ראש העין צפון, פ"ת ובני ברק תיסגרנה זמנית לשירות. 
 • רכבות בקו ירושלים יצחק נבון - הרצליה: תופעלנה מכיוון ירושלים, עד תחנת ת"א ההגנה.
 • רכבות בקו בית שמש - נתניה: תופעלנה מכיוון דרום (תחנת מוצא בית שמש) עד תחנת לוד, בה ניתן יהיה לבצע החלפת רכבות ולהמשיך את הנסיעה עד תחנת ת"א ההגנה.

החל מיום ראשון, 10.1.21 ועד יום שלישי, 12.1.21:

 • רכבות בקו נהריה - מודיעין: תופעלנה מכיוון צפון (תחנת מוצא נהריה) עד תחנת הרצליה ומכיוון דרום (תחנת מוצא מודיעין) עד תחנת ת"א - סבידור מרכז.
 • רכבות בקו נהריה - ב"ש: תופעלנה מכיוון צפון (תחנת מוצא נהריה) עד תחנת הרצליה ומכיוון דרום (תחנת מוצא ב"ש) עד תחנת ת"א - סבידור מרכז.
 • רכבות בקו כרמיאל - ב"ש: תופעלנה מכיוון צפון (תחנת מוצא כרמיאל) עד תחנת הרצליה ומכיוון דרום (תחנת מוצא ב"ש) עד תחנת ת"א - סבידור מרכז.
 • רכבות בקו בנימינה - אשקלון/רחובות: תופעלנה מכיוון צפון (תחנת מוצא בנימינה) עד תחנת הרצליה ומכיוון דרום (תחנות מוצא אשקלון או רחובות) עד תחנת ת"א סבידור מרכז.
 • רכבות בקו ב"ש - ראשל"צ משה דיין - ראש העין: תופעלנה מכיוון דרום (תחנת מוצא ב"ש) עד תחנת ת"א - סבידור מרכז. תחנות ראש העין צפון, פ"ת ובני ברק תיסגרנה זמנית לשירות.
 • רכבות בקו ירושלים יצחק נבון - הרצליה: תופעלנה מכיוון תחנת ירושלים יצחק נבון, עד תחנת ת"א - ההגנה.
 • רכבות בקו בית שמש - נתניה: תופעלנה מכיוון דרום (תחנת מוצא בית שמש) עד תחנת לוד, בה ניתן יהיה לבצע החלפת רכבות ולהמשיך בנסיעה, עד תחנת ת"א - סבידור מרכז. 


מפת קווים ותחנות החל מיום ראשון, 3.1.21 ועד יום ראשון, 10.1.21:

מפת קווים ותחנות החל מיום ראשון, 10.1.21 ועד יום שלישי, 12.1.21:


פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

 • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.