Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

הודעה בדבר אישור הסדר פשרה

בהתאם לסעיף 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו - 2006​:

אנו מביאים לידיעתכם כי ביום 18.10.2020, נתן בית המשפט המחוזי - תל אביב, כבוד סגן הנשיא כבוב, פסק דין (להלן: "פסק הדין") שאישר את הסדר הפשרה בת"צ 1196/07, אבנר גבאי נגד רכבת ישראל בע"מ.

מ
ידע נוסף על אישור הסדר הפשרה תוכלו למצוא במסמכים המצורפים: