Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שיפור השירות הרכבתי בתחנות באר שבע ודימונה, החל מ-1.8.21

שיפור השירות הרכבתי בתחנות באר שבע ודימונה, החל מ-1.8.21


נוסעים יקרים, כחלק מסיום השלב הנוכחי של העבודות להוספת מסילה ורציף חמישי בתחנת באר שבע מרכז (יאפשרו הגדלת תדירות הרכבות וקיצור זמני הנסיעה), החל מיום ראשון, 1.8.21, ישופר השירות הרכבתי בתחנות באר שבע ודימונה.

הפעלתן מחדש של רכבות הבוקר בקו דימונה - באר שבע צפון האוניברסיטה

 • תופעל מחדש הרכבת, היוצאת מידי ראשון עד חמישי מתחנת דימונה בשעה: 8:22 (רכבת מספר 834, שיעדה: באר שבע צפון האוניברסיטה), והרכבת היוצאת מידי ראשון עד חמישי מבאר שבע צפון האוניברסיטה בשעה: 9:12 (רכבת מספר  835 שיעדה: דימונה). 
 • הרכבת היוצאת כיום מתחנת באר שבע צפון האוניברסיטה לדימונה (רכבת מספר 838), בשעה: 16:40, תצא בשעה: 16:15.

הארכה מחדש של מסלול נסיעת רכבות

 • הרכבת היוצאת מתחנת ראש העין צפון בשעה: 5:59 (רכבת מספר 605), תסיים את נסיעתה בתחנת באר שבע מרכז (במקום בתחנת באר שבע צפון האוניברסיטה). 
 • הרכבת היוצאת מתחנת הרצליה בשעה: 6:33 (רכבת מספר 609), תסיים את נסיעתה בתחנת באר שבע מרכז (במקום בתחנת באר שבע צפון האוניברסיטה). 
 • הרכבת היוצאת מתחנת הרצליה בשעה: 7:33 (רכבת מספר 613), תסיים את נסיעתה בתחנת באר שבע מרכז (במקום בתחנת באר שבע צפון האוניברסיטה). 
 • הרכבת היוצאת כיום מתחנת באר שבע צפון האוניברסיטה בשעה: 10:54 (רכבת מספר 626), תחל את נסיעתה מתחנת באר שבע מרכז בשעה: 10:47. 
 • הרכבת היוצאת כיום מתחנת ת"א סבידור מרכז בשעה: 14:03 (רכבת מספר 635), תסיים את נסיעתה בתחנת באר שבע מרכז (במקום בתחנת באר שבע צפון האוניברסיטה). 
 • הרכבת היוצאת כיום מתחנת באר שבע צפון האוניברסיטה בשעה: 14:54 (רכבת מספר 642), תחל את נסיעתה מתחנת באר שבע מרכז בשעה: 14:47. 
 • הרכבת היוצאת כיום מתחנת באר שבע צפון האוניברסיטה בשעה: 16:54 (רכבת מספר 650), תחל את נסיעתה מתחנת באר שבע מרכז בשעה: 16:47. 
 • הרכבת היוצאת בימי חמישי בלבד מתחנת באר שבע צפון האוניברסיטה בשעה: 14:08 (רכבת מספר 5058), תחל את נסיעתה בתחנת באר שבע מרכז בשעה: 14:03.


 • מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעה, בתכנון מסלול נסיעה, ביישומון ובמוקד השירות הטלפוני במספר: 5770*, טרם ההגעה לתחנות.
 • חלה חובה לעטות מסכה בתוך הרכבות ובחללים סגורים בתחנות הרכבת. הנוסעים מחויבים בעטיית מסיכה, לאורך כל זמן הנסיעה ובשמירת ריחוק חברתי.