Skip Navigation Linksרכבת ישראל > סגירה זמנית בין תחנת דימונה לתחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה

סגירה זמנית בין תחנת דימונה לתחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה

​​​בשל שדרוג והחלפת המסילה תופסק זמנית תנועת הרכבות בין תחנת דימונה לתחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה. 
הסגירה
תחל ביום ה' 16.11.17 (07:00) ועד יום א' 19.11.17 (05:00) 

שירותי היסעים (ללא תשלום) יופעלו בין תחנת דימונה לתחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה בשני הכיוונים. (לפי הפירוט מטה)​

 למידע מפורט אודות זמני הרכבות ומסלול נסיעתן


היסעים תחנת דימונה – תחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה

יום ה' 16.11.17

ש​עות יציאה מתחנת דימונה - לתחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה

שעות יציאה מתחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה - לתחנת דימונה

08:25

07:37

16:25

10:37

 

17:52

יום ו' 17.11.17

​שעות יציאה מתחנת דימונה - לתחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה

שעות יציאה מתחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה - לתחנת דימונה

07:55

08:35

10:55

11:35

12:55

13:35

מוצ"ש 18.11.17

שעות יציאה מתחנת דימונה - לתחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה

שעות יציאה מתחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה - לתחנת דימונה

18:38

21:30

 

פיצוי במהלך הסגירה

לקוחות בעלי כרטיס תקופתי (גמיש 7, גמיש 30) שהינו בתוקף במהלך סגירת המקטע ושאחת או יותר מהתחנות הסגורות נכללות בו, זכאים לפיצוי.


  • הפיצוי הינו הארכת תקופת כרטיס הנסיעה הקיים, בהתאמה למספר הימים בהם כרטיס הנסיעה היה בתוקף ומקטע הנסיעה היה סגור.

  • ​את הפיצוי יש להטעין במכונות האוטומטיות ובקופות, עד יום לאחר תום תקופת כרטיס הנסיעה. אפשרות קבלת הפיצוי בקופות ובתחנות זמינה עד לתאריך 19.12.17.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.

 ​