Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות בדימונה, בשל עבודות לשדרוג מסילה

שינויים בתנועת הרכבות בדימונה, בשל עבודות לשדרוג מסילה


נוסעים יקרים,
כחלק מתוכנית התחזוקה השנתית, יבוצעו עבודות תשתית לשדרוג והחלפת מסילה באזור דימונה. במסגרת המבצע, תיסגר תחנת דימונה לתנועת רכבות, ותופסק זמנית תנועת הרכבות בקו דימונה - באר שבע צפון האוניברסיטה, החל מיום ראשון, 7.3.21 ועד יום ראשון, 14.3.21, עם חידוש השירות.  

  • תנועת רכבות הנוסעים באזור תשוב לסדרה, ביום ראשון, 14.3.21, בשעה: 6:00 בבוקר.  

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על ההבנה והסבלנות. 

פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.