Skip Navigation Linksרכבת ישראל > סגירת תחנת דימונה לשירות, 10-16.6.22

סגירת תחנת דימונה לשירות, 10-16.6.22

נוסעים יקרים, 
כחלק מתוכנית התחזוקה השנתית, יבוצעו עבודות תשתית לתחזוק, שדרוג והחלפת המסילה באזור דימונה. בשל כך, תחנת דימונה תיסגר לשירות החל מיום שישי, 10.6.22 ועד יום חמישי, 16.6.22 (כולל). 

תנועת הרכבות באזור תשוב לסדרה ביום שישי, 17.6.22. 

להלן מערך היסעים שיופעל בין תחנות דימונה ובאר שבע צפון:

יום שישי, 10.6.22
מתחנת באר שבע צפון אוניברסיטה עד תחנת דימונה בשעות: 07:55, 11:55
מתחנת דימונה עד תחנת באר שבע צפון אוניברסיטה בשעות: 05:53, 10:53

מוצאי שבת, 11.6.22
מתחנת באר שבע צפון אוניברסיטה עד תחנת דימונה בשעה: 22:45
מתחנת דימונה עד תחנת באר שבע צפון אוניברסיטה בשעה: 20:53

ימים ראשון עד חמישי, 12-16.6.22
מתחנת באר שבע צפון אוניברסיטה עד תחנת דימונה בשעות: 07:05, 09:05, 18:05
מתחנת דימונה עד תחנת באר שבע צפון אוניברסיטה בשעות: 05:55, 07:55, 16:55


 

פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.