Skip Navigation Linksרכבת ישראל > סגירה זמנית בין תחנת דימונה לתחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה בשל החלפה ושדרוג המסילה

סגירה זמנית בין תחנת דימונה לתחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה בשל החלפה ושדרוג המסילה

החל מהלילה שבין יום ד' 9.1.19 ליום ה' 10.1.19 (00:01) ועד מוצ"ש 12.1.19 (23:59).

שירותי ההיסעים (ללא תשלום):
ביום ה' 10.1.19
מתחנת ב"ש צפון לתחנת דימונה
7:39, 9:10, 17:56

מתחנת דימונה לתחנת ב"ש צפון
6:00, 8:21, 16:15

ביום ו' 11.1.19 
מתחנת ב"ש צפון לתחנת דימונה
08:35, 11:35, 13:35

מתחנת דימונה לתחנת ב"ש צפון
07:45, 10:45, 12:45

מוצ"ש 12.1.19
מתחנת ב"ש צפון לתחנת דימונה
24:45

מתחנת דימונה לתחנת ב"ש צפון
19:16פיצוי במהלך הסגירה
תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם. 

על פי הוראות משרד התחבורה: 
כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים, אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.