Skip Navigation Linksרכבת ישראל > סגירה זמנית בין תחנת דימונה לתחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה בשל שדרוג והחלפת מסילה

סגירה זמנית בין תחנת דימונה לתחנת ב"ש צפון/אוניברסיטה בשל שדרוג והחלפת מסילה


הסגירה תחל ביום ו' 17.08.18 (00:01) עד יום ה' 23.08.18 (13:00)


לשירותכם, יועמדו שירותי היסעים (ללא תשלום) :

ימים א'-ה':
מתחנת דימונה לתחנת ב"ש אוניברסיטה:
06:10, 08:10, 16:25
מתחנת ב"ש אוניברסיטה לתחנת דימונה:
07:37, 10:40, 18:01
יום ו':
מתחנת דימונה לתחנת ב"ש אוניברסיטה:
07:55, 10:55, 12:55
מתחנת ב"ש אוניברסיטה לתחנת דימונה:
08:35, 11:35, 13:35
מוצ"ש:
מתחנת דימונה לתחנת ב"ש אוניברסיטה:
20:38
מתחנת ב"ש אוניברסיטה לתחנת דימונה:
23:36


לתכנון מסלול
 

פיצוי במהלך הסגירה
לקוחות בעלי כרטיס תקופתי (גמיש 7, גמיש 30) שהינו בתוקף במהלך סגירת המקטע ושאחת או יותר מהתחנות הסגורות נכללות בו, זכאים לפיצוי.

  • הפיצוי הינו הארכת תקופת כרטיס הנסיעה הקיים, בהתאמה למספר הימים בהם כרטיס הנסיעה היה בתוקף ומקטע הנסיעה היה סגור.
  • את הפיצוי יש להטעין במכונות האוטומטיות ובקופות, עד יום לאחר תום תקופת כרטיס הנסיעה. אפשרות קבלת הפיצוי בקופות ובתחנות זמינה עד לתאריך 10.4.18. לאחר מכן, ניתן יהיה לפנות למוקד שירות הלקוחות.

    למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.