Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הפסקת תנועת הרכבות בין חדרה לתל אביב לצורך ביצוע עבודות תשתית החל מיום ד' 27.11.19 (22:00) ועד יום א' 1.12.19 (05:00)

הפסקת תנועת הרכבות בין חדרה לתל אביב לצורך ביצוע עבודות תשתית החל מיום ד' 27.11.19 (22:00) ועד יום א' 1.12.19 (05:00)


התחנות: קיסריה-פרדס חנה, נתניה, נתניה ספיר ובית יהושע תהיינה סגורות.

לצורך ביצוע עבודות תשתית לתחזוקת המסילה יחולו השינויים הבאים בלוחות הזמנים:

יום ד' 27.11.19 החל מהשעה 22:00
 • קו נהריה- מודיעין:
  • מכיוון צפון - הרכבות תפעלנה בין תחנת נהריה לתחנת חדרה בשני הכיוונים.
  • מכיוון דרום - הרכבות תפעלנה בין תחנת מודיעין  לתחנת תל אביב סבידור מרכז בשני הכיוונים.

יום ה' 28.11.19 
 • רכבות הלילה בקו נהריה-נתב"ג תופעלנה בין תחנות נהריה לתחנת חדרה בשני הכיוונים.
 • קו נהריה-מודיעין:
  • מכיוון צפון- הרכבות תפעלנה בין תחנת נהריה לתחנת חדרה בשני הכיוונים.
  • מכיוון דרום -הרכבות תפעלנה בין תחנת מודיעין לתחנת תל אביב סבידור מרכז בשני הכיוונים.
 • קו נהריה-באר שבע מרכז:
  • מכיוון צפון- הרכבות תפעלנה בין תחנת נהריה לתחנת בנימינה בשני הכיוונים.
  • מכיוון דרום - הרכבות תפעלנה בין תחנת באר שבע מרכז לתחנת תל אביב סבידור מרכז בשני הכיוונים.
 • קו כרמיאל-באר שבע מרכז:
  • מכיוון צפון - הרכבות תפעלנה בין תחנת כרמיאל לתחנת חדרה בשני הכיוונים.
  • מכיוון דרום - הרכבות תפעלנה בין תחנת באר שבע מרכז לתחנת תל אביב סבידור מרכז בשני הכיוונים.
 • קו בנימינה-רחובות/אשקלון: הרכבות תפעלנה בין תחנות רחובות/אשקלון לתחנת הרצליה בשני הכיוונים.
 • קו בית שמש-נתניה הרכבות תפעלנה בין תחנת בית שמש לתחנת הרצליה בשני הכיוונים.

יום ו' 29.11.19
 • רכבות הלילה בקו נהריה-נתב"ג תופעלנה בין תחנת נהריה לתחנת חדרה בשני הכיוונים.
 • מקטע נהריה-תל אביב סבידור מרכז: הרכבות תפעלנה בין תחנת נהריה לתחנת חדרה בשני הכיוונים.
בימי ו' מתבצעות עבודות לחשמול המסילה, המשפיעות על תנועת הרכבות בין הצפון לדרום.  

 • קו נהריה-ב"ש מרכז (דרך תחנת קריית גת) - שירות הרכבות יפעל בין תחנת ב"ש מרכז לתחנת לוד בשני הכיוונים.
 • קו נהריה-מודיעין מרכז - שירות הרכבות יפעל בין תחנת נהריה לתחנת חדרה מערב בשני הכיוונים.
 • קו אשקלון-בנימינה (דרך תחנת רחובות) - שירות הרכבות יפעל בין תחנת אשקלון לתחנת לוד בשני הכיוונים. 
 • קו רעננה מערב-ראשל"צ משה דיין-ב"ש מרכז - שירות הרכבות יפעל במתכונת מפוצלת:
  • מ/אל כיוון דרום - שירות הרכבות יפעל בין תחנת רעננה מערב לתחנת ת"א סבידור מרכז.
  • מ/אל כיוון צפון - שירות הרכבות יפעל בין תחנת ת"א ההגנה לתחנת ב"ש מרכז.
 • ובנוסף, התחנות הבאות תהיינה סגורות: לוד גבי אביב, כפר חב"ד, תל אביב השלום, מודיעין מרכז, פאתי מודיעין ונתב"ג.

מוצאי שבת 30.11.19:
 • קו נהריה-מודיעין:
  • מכיוון צפון- הרכבות תפעלנה בין תחנת נהריה לתחנת חדרה בשני הכיוונים.
  • מכיוון דרום - הרכבות תפעלנה בין תחנת מודיעין לתחנת תל אביב סבידור מרכז בשני הכיוונים.
 • קו נהריה-באר שבע מרכז:
  • מכיוון צפון - הרכבות תפעלנה בין תחנת נהריה לתחנת חדרה בשני הכיוונים.
  • מכיוון דרום - הרכבות תפעלנה בין תחנת באר שבע מרכז לתחנת תל אביב סבידור מרכז בשני הכיוונים.
 • קו בנימינה-רחובות/אשקלון: הרכבות תפעלנה בין תחנת רחובות/אשקלון לתחנת הרצליה בשני הכיוונים.
 • מקטע כרמיאל-תל אביב סבידור מרכז: הרכבות תפעלנה בין תחנת כרמיאל לתחנת חדרה בשני הכיוונים.


יום א' 1.12.19:
רכבות הלילה בקו נהריה-נתב"ג תופעלנה בין תחנת נהריה לתחנת חדרה בשני הכיוונים.


לשירותכם יופעלו שירותי היסעים(ללא תשלום)

יום ד' 27.11.19

מתחנת חדרה מערב לנתב"ג
כל 30 דקות החל מהשעה 20:20 ועד לשעה 23:50

מתחנת נתב"ג לתחנת חדרה מערב
 21:45, 22:45, 23:45

מתחנת נתניה לתחנת נתב"ג
22:35, 23:20

מתחנת נתב"ג לתחנת נתניה
21:45, 22:45, 23:45

יום ה' 28.11.19
מתחנת חדרה מערב לנתב"ג
00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30, 05:05
בכל 30 דקות החל מהשעה 05:50 ועד לשעה 23:50 (XX:20 ו-XX:50)

מתחנת נתב"ג לתחנת חדרה מערב
00:35, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35, 05:35
בכל 30 דקות החל מהשעה 06:05 ועד לשעה 23:35 (XX:05 ו-XX:35)

מתחנת נתניה לתחנת נתב"ג 
00:35, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35, 05:05 (עם עצירה בתחנה הרצליה)
בכל 30 דקות החל מהשעה 06:00 ועד לשעה 23:20 (XX:00 ו-XX:30)

מתחנת נתב"ג לתחנת נתניה
00:35, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35, 05:35 (עם עצירה בתחנת הרצליה)
בכל 30 דקות החל מהשעה 06:05 ועד לשעה 23:35 (XX:05 ו-XX:35)

יום ו' 29.11.19
מתחנת חדרה מערב לנתב"ג
00:30, 1:30, 02:30, 03:30, 04:30, 05:05
בכל 30 דקות החל מהשעה 05:50 ועד לשעה 14:50 (XX:50 ו-XX:20)

מתחנת נתב"ג לתחנת חדרה מערב
00:35, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35, 05:35
בכל 30 דקות החל מהשעה 06:05 ועד לשעה 14:05 (XX:05 ו-XX:35)

מתחנת נתניה לתחנת נתב"ג 
00:35, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35, 05:05 (עם עצירה בתחנה הרצליה)
בכל 30 דקות החל מהשעה 06:30 ועד לשעה 14:05 (XX:30 ו-XX:00)

מתחנת נתב"ג לתחנת נתניה
00:35, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35, 05:35 (עם עצירה בתחנת הרצליה)
בכל 30 דקות החל מהשעה 06:05 ועד לשעה 15:35 (XX:05 ו-XX:35)

מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג (דרך תחנת ת"א ההגנה)
בשעות: 00:00, 01:10, 02:10, 03:10, 04:10, 05:10, 05:50.
החל מהשעה 06:40 מדי חצי שעה עד השעה 15:40  (XX:40, XX:10)

מתחנת נתב"ג לתחנת ת"א סבידור מרכז (דרך תחנת ת"א ההגנה)
בשעות:00:15, 01:10, 02:10, 03:10, 04:10, 05:28.
החל מהשעה 6:15 מדי חצי שעה עד השעה 14:15 (XX:15, XX:45)

מתחנת מודיעין מרכז לתחנת נתב"ג
מדי שעה החל מהשעה 6:36 ועד 13:36 (XX:36)

מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין מרכז
מדי שעה החל מהשעה 7:30 ועד 14:30 (XX:30)

מתחנת לוד לתחנת ת"א סבידור מרכז (עם עצירה בתחנת ת"א ההגנה)
מדי חצי שעה החל מהשעה 05:45 ועד 15:45 (XX:45, XX:15)

מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת לוד(עם עצירה בתחנת ת"א ההגנה)
מדי חצי שעה החל מהשעה 05:40 ועד 15:40 (XX:40, XX:10)

מוצ"ש 30.11.19
מתחנת חדרה מערב לנתב"ג
20:40, 21:10, 21:40, 22:10, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00, 00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30

מתחנת נתב"ג לתחנת חדרה מערב
20:30, 21:30 ,22:30, 23:30, 00:35, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35

מתחנת נתניה לתחנת נתב"ג 
20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30, 00:00
00:35, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35, 5:05 (עם עצירה בתחנת הרצליה)

מתחנת נתב"ג לתחנת נתניה
20:30, 21:30, 22:30, 23:30
00:35, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35 (עם עצירה בתחנת הרצליה)


תגבור תחבורה ציבורית:
מזיכרון יעקב, בנימינה ופרדס חנה לתל אביב:
קו אגד 872 - יופעל במתכונת מתוגברת. תחנות עצירה בתל אביב לאורך דרך נמיר, מנחם בגין (קניון עזריאלי), המסגר ותחנה מרכזית תל אביב.

מחדרה לתל אביב:
קו אגד 704 - יופעל במתכונת מתוגברת ממתחם אנרג'י לתל אביב, זאת בנוסף לקווים 852, 872 ו-700 הפועלים כיום. 
ביום ה' (28.11.19) יופעל שירות היסעים בין תחנת חדרה מערב ובין תחנת קו 704 הנמצא בסמוך לחניון הוויליג'.

מנתניה לתל אביב:
קו אוטובוס של קווים 645 מתחנת רכבת נתניה למסוף סבידור בתל אביב.

מחיפה לתל אביב
יופעלו קווי תח"צ ייעודיים  -  קווים 901 ו-980 של אגד ממרכזית חוף הכרמל למסוף סבידור (קו 980) ותחנה מרכזית החדשה (קו 901).
כל הקווים יופעלו בשני כיווני הנסיעה. 

מסוף ארלוזורוב (הסמוך לתחנת ת"א סבידור מרכז):
לצורך מתן שירות, הורחב מסוף האוטובוסים ויופעלו ממנו קווים 980 לחיפה ו-645 לתחנת הרכבת בנתניה.
לשירותכם יוצבו דיילים ושילוט הכוונה ייעודי אל המסוף, מתחנת הרכבת סבידור וממפרץ האוטובוסים בדרך נמיר.

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים לכם על ההבנה והסבלנות

פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

 • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.

מפת הסגירות ליום ה' 28.11.19


מפת הסגירות ליום ו' 29.11.19מפת הסגירות למוצ"ש 30.11.19