Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שירות היסעים חדש בין תחנת חדרה מערב לחניון חדש המכיל כ-400 מקומות, החל מיום א' 17.11.19

שירות היסעים חדש בין תחנת חדרה מערב לחניון חדש המכיל כ-400 מקומות, החל מיום א' 17.11.19


החל מיום א' 17.11.19 יופעל חניון חדש שיכלול כ-400 מקומות חנייה חדשים, שיצטרפו לכ-640 מקומות חנייה קיימים מצידה המזרחי של התחנה וכן לחניון נוסף המוקם כיום, אשר יכלול כ-85 מקומות חנייה נוספים. בכך יגדל מספר מקומות החנייה המוסדרים בסמוך לתחנת חדרה לכ-1,125.

על מנת להנגיש את החניון החדש ולחברו לתחנת הרכבת, יוקם גשר להולכי רגל מהחניון אל תחנת הרכבת. עד השלמת הגשר, יופעלו שירותי היסעים ללא עלות בין החניון החדש אל תחנת הרכבת חדרה מערב, אשר יפעל בימים ראשון עד חמישי, בין השעות 5:30 בבוקר לחצות. שירות ההיסעים יופעל מחוץ לתחנה מדי רבע שעה או במתכונת "מלא וסע".