Skip Navigation Linksרכבת ישראל > ​שינויים בתנועת הרכבות בימי ו' בשל עבודות להקמת רשת רכבות חשמלית, החל מיום ו' 10.01.2020 ועד יום ה' 23.01.2020

​שינויים בתנועת הרכבות בימי ו' בשל עבודות להקמת רשת רכבות חשמלית, החל מיום ו' 10.01.2020 ועד יום ה' 23.01.2020


 • קו נהריה – ב"ש מרכז (דרך תחנת קריית גת):
  •  מ/אל כיוון צפון - שירות הרכבות יפעל בין תחנת נהריה לתחנת ת"א  סבידור מרכז בשני הכיוונים.
  •  מ/אל כיוון דרום - שירות הרכבות יפעל בין תחנת ב"ש מרכז לתחנת לוד בשני הכיוונים.

 • קו נהריה- מודיעין מרכז:
 - מ/אל כיוון צפון - שירות הרכבות יפעל בין תחנת נהריה לתחנת ת"א  סבידור מרכז בשני הכיוונים.
מ/אל כיוון דרום - שירות הרכבות לא יופעל.

 • קו אשקלון-בנימינה (דרך תחנת רחובות) :
  •  מ/אל כיוון צפון - שירות הרכבות יפעל בין תחנת בנימינה לתחנת ת"א  סבידור מרכז בשני הכיוונים.
  •  מ/אל כיוון דרום - שירות הרכבות יפעל בין תחנת אשקלון לתחנת לוד בשני הכיוונים.

  • תנועת הרכבות בקו רעננה-באר שבע (הקו המערבי) תופעל מכיוון צפון מתחנת בני ברק/ת"א סבידור מרכז ומכיוון דרום מ/עד תחנת ת"א ההגנה.
  • קו ב"ש מרכז- תל אביב: שירות הרכבות יפעל בין תחנת ב"ש מרכז לתחנת לוד בשני הכיוונים.
  • התחנות הבאות תהיינה סגורות: לוד גבי אביב, כפר חב"ד, תל אביב השלום, מודיעין מרכז, פאתי מודיעין ונתב"ג.
  • שירות הרכבות המיוחדות בין תחנת לוד לתחנת חיפה מרכז השמונה (דרך תחנות פ"ת ובני ברק)- יבוטל.

  שירותי היסעים ללא תשלום על פי הלו"ז המפורט או בשיטת מלא וסע (המוקדם מביניהם):
  מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג (דרך תחנת ת"א ההגנה)
  בשעות: 00:00, 01:10, 02:10, 03:10, 04:10, 05:10, 05:50.
  החל מהשעה 06:40 מדי חצי שעה עד השעה 15:40  (XX:40, XX:10)

  מתחנת נתב"ג לתחנת ת"א סבידור מרכז (דרך תחנת ת"א ההגנה)
  בשעות:00:15, 01:10, 02:10, 03:10, 04:10, 05:28.
  החל מהשעה 6:15 מדי חצי שעה עד השעה 14:15 (XX:15, XX:45)

  מתחנת מודיעין מרכז לתחנת נתב"ג
  מדי שעה החל מהשעה 6:36 ועד 13:36 (XX:36)

  מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין מרכז
  מדי שעה החל מהשעה 7:30 ועד 14:30 (XX:30)

  מתחנת לוד לתחנת ת"א סבידור מרכז (עם עצירה בתחנת ת"א ההגנה)
  מדי חצי שעה החל מהשעה 05:45 ועד 15:45 (XX:45, XX:15)

  מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת לוד(עם עצירה בתחנת ת"א ההגנה)
  מדי חצי שעה החל מהשעה 05:40 ועד 15:40 (XX:40, XX:10)

  שירות היסעים נגיש (ללא תשלום):
  במידה ושירות ההיסעים הכללי אינו נגיש עבורכם, תוכלו לפנות לצוות התחנה או למוקד תיאום הנסיעות (בטלפון 5770* או באתר) על מנת לקבל שירות חלופי נגיש.


  פיצוי במהלך הסגירה

  תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

   

  על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


  למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.