Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות באזור חיפה והצפון

שינויים בתנועת הרכבות באזור חיפה והצפון


כחלק מתוכנית התחזוקה השנתית, יבוצעו ביום שישי, 12.8.22 בלבד, עבודות תשתית לתחזוקה, שדרוג והחלפת רכיבי מסילה באזור תחנת חוצות המפרץ.

בשל העבודות, לא תופעלנה ביום זה רכבות בקווים הבאים:

כרמיאל - חיפה חוף הכרמל.

נהריה - חיפה חוף הכרמל.

במועד זה התחנות הבאות תהיינה סגורות: נהריה, עכו, קריית מוצקין, קריית חיים, חוצות המפרץ, כרמיאל, אחיהוד.


יופעל מערך היסעים חינמי:

מתחנת מרכזית המפרץ, דרך תחנות אחיהוד וקריית מוצקין אל תחנת כרמיאל: החל מהשעה 6:30 עד 13:30 בכל שעה: xx:30

מתחנת כרמיאל, דרך תחנות אחיהוד וקריית מוצקין אל תחנת מרכזית המפרץ: החל מהשעה 5:30 עד 13:30 בכל שעה: xx:30

מתחנת מרכזית המפרץ, דרך תחנות קריית חיים, קריית מוצקין ועכו אל תחנת נהריה: החל מהשעה 6:00 עד 15:00 בכל שעה: xx:00

מתחנת נהריה, דרך תחנות קריית חיים, קריית מוצקין ועכו אל תחנת מרכזית המפרץ: החל מהשעה 6:00 עד 14:00 בכל שעה: xx:00


תנועת הרכבות תחזור לסדרה במוצ"ש, 13.8.22, עם חידוש השירות.  

פרטים אודות קווי תחבורה ציבורית סדירים  ניתן למצוא במוקד משרד התחבורה בטלפון: 8787*

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית ומודים על ההבנה והסבלנות.
שימו לב,
לנוכח כניסת רפורמת "דרך שווה" לתוקף, החל מיום: 1.8.2022 וביטול הסדרי הנסיעה התקופתיים מסוג "גמיש 7" ו"גמיש 30", מבוטל הסדר פיצוי בגין סגירת מקטע מסילה, שהיה בתוקף עד כה.
הסדר פיצוי חדש מגובש בימים אלה על ידי משרד התחבורה ויפורסם בקרוב. ההסדר החדש שיפורסם יחול רטרואקטיבית החל מיום 1.8.2022.