Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות באזור חיפה

שינויים בתנועת הרכבות באזור חיפה

​שינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור חיפה, בימי שישי ומוצ"ש, בחודש מאי 2022

שימו לב! בשל עבודות חיוניות לפיתוח ושדרוג מערכת האיתות באזור חיפה, יחולו שינויים זמניים בתנועת הרכבות באזור חיפה, בימי שישי ומוצ"ש בלבד, בחודש מאי 2022 בתאריכים הבאים:
יום שישי ומוצאי שבת, 27-28.5.22

להלן פירוט השינויים:
רכבות בקו נהריה - חיפה חוף הכרמל -  תופעלנה בין תחנות נהריה ומרכזית המפרץ בלבד ולא תעצורנה בתחנות: חיפה מרכז השמונה, חיפה בת גלים וחיפה חוף הכרמל. 
רכבות בקו כרמיאל - חיפה חוף הכרמל – תופעלנה בין תחנות כרמיאל ומרכזית המפרץ בלבד ולא תעצורנה בתחנות: חיפה מרכז השמונה, חיפה בת גלים וחיפה חוף הכרמל. 
רכבות בקו בית שאן - חיפה חוף הכרמל (קו העמק) – תופעלנה בין תחנות בית שאן ומרכזית המפרץ בלבד ולא תעצורנה בתחנות: חיפה מרכז השמונה, חיפה בת גלים וחיפה חוף הכרמל. 

להלן שעות פעילות היסעים חינמיים בין תחנות מרכזית המפרץ - חיפה מרכז השמונה - חיפה חוף הכרמל:

* היסעים ביום שישי ומוצאי שבת, 27-28.5.22 - יפורסמו בהמשך. 

שימו לב כי החל מ-13.5.22 חלים גם שינויים נוספים בתנועת הרכבות באזור כרמיאל ואחיהוד ותחנות כרמיאל ואחיהוד, סגורות זמנית לשירות ומופעלים בהן היסעים חינמיים. 

מפת קווים ותחנות, באזור חיפה, בימי שישי ומוצ"ש, בחודש מאי 2022 
תנועת הרכבות תשוב לסדרה מידי יום ראשון בבוקר, עם חידוש השירות. 


אנו מתנצלים עם אי הנוחות הזמנית ומודים על הסבלנות. 


  • פרטים אודות קווי תחבורה ציבורית סדירים ניתן למצוא במוקד משרד התחבורה במספר: 8787*

פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.