Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הארכת שעות פעילות קו הרצליה - יצחק נבון, החל מ-9.5.21

הארכת שעות פעילות קו הרצליה - יצחק נבון, החל מ-9.5.21

נוסעים יקרים, שימו לב:
בהתאם להנחיית משרד התחבורה, החל מיום ראשון, 9.5.21 (יום ירושלים) ועד להודעה חדשה, יוארכו שעות פעילות הקו המהיר לירושלים, הרצליה - יצחק נבון ויופעלו שמונה רכבות נוספות לרווחתכם.

 • שעות פעילות הקו, אשר מסתיימות כיום בשעה: 21:30 (בקירוב), יוארכו עד השעה: 23:30 (בקירוב). 

להלן פרטי הרכבות שתתווספנה:

 • רכבת מספר 8777, תצא מתחנת הרצליה בשעה: 21:31 ותסיים את נסיעתה בתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה: 22:26. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א האוניברסיטה (21:36), ת"א סבידור מרכז (21:41), ת"א השלום (21:45), ת"א ההגנה (21:50), נתב"ג (22:00). 
 • רכבת מספר 8778, תצא מתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה: 22:03 ותסיים את נסיעתה בתחנת הרצליה בשעה: 22:58. הרכבת תעצור בתחנות: נתב"ג (22:25), ת"א ההגנה (22:35), ת"א השלום (22:40), ת"א סבידור מרכז (22:45), ת"א האוניברסיטה (22:50).
 • רכבת מספר 8779, תצא מתחנת הרצליה בשעה: 22:00 ותסיים את נסיעתה בתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה: 22:55. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א האוניברסיטה (22:05), ת"א סבידור מרכז (22:10), ת"א השלום (22:14), ת"א ההגנה (22:19), נתב"ג (22:29).
 • רכבת מספר 8780, תצא מתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה: 22:33 ותסיים את נסיעתה בתחנת הרצליה בשעה: 23:28. הרכבת תעצור בתחנות: נתב"ג (22:55), ת"א ההגנה (23:05), ת"א השלום (23:10), ת"א סבידור מרכז (23:15), ת"א האוניברסיטה (23:20). 
 • רכבת מספר 8781, תצא מתחנת הרצליה בשעה: 22:31 ותסיים את נסיעתה בתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה: 23:26. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א האוניברסיטה (22:36), ת"א סבידור מרכז (22:41), ת"א השלום (22:45), ת"א ההגנה (22:50), נתב"ג (23:00). 
 • רכבת מספר 8782, תצא מתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה: 23:03 ותסיים את נסיעתה בתחנת הרצליה בשעה: 23:58. הרכבת תעצור בתחנות: נתב"ג (23:25), ת"א ההגנה (23:35), ת"א השלום (23:40), ת"א סבידור מרכז (23:45), ת"א האוניברסיטה (23:50).
 • רכבת מספר 8783, תצא מתחנת הרצליה בשעה: 23:00 ותסיים את נסיעתה בתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה: 23:55. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א האוניברסיטה (23:05), ת"א סבידור מרכז (23:10), ת"א השלום (23:14), ת"א ההגנה (23:19), נתב"ג (23:29). 
 •  רכבת מספר 8784, תצא מתחנת ירושלים יצחק בשעה: 23:33 ותסיים את נסיעתה בתחנת הרצליה בשעה 00:28. הרכבת תעצור בתחנות:נתב"ג (23:55), ת"א ההגנה (00:05), ת"א השלום (00:10), ת"א סבידור מרכז (00:15), ת"א האוניברסיטה; (00:20).

 • מומלץ להתעדכן בפרטים המלאים גם ביישומון ובמוקד השירות של רכבת ישראל במספר: 5770*
 • הנוסעים מחויבים בעטיית מסיכה, לאורך כל זמן הנסיעה ובשמירת ריחוק חברתי.