Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בשירות הרכבות בשל עבודות לחשמול המסילה

שינויים בשירות הרכבות בשל עבודות לחשמול המסילה

החל מה-6.1.2019 בימים א'-ה' בין השעות 21:00 (ערב) לשעה 4:00 (לפנות בוקר) יחולו שינויים בקו ב"ש מרכז - ראשל"צ משה דיין - רעננה מערב

  • רכבות היוצאות מתחנת רעננה מערב תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת ת"א סבידור מרכז.
  • רכבות היוצאות מתחנת ב"ש מרכז דרך תחנות אשקלון - ראשון לציון משה דיין - בת ים תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת ת"א ההגנה.

בימי ו' החל מה-11.1.2019 מהשעה 00:01 עד לסיום השירות יחולו שינויים:
  • קו הלילה נהריה-נתב"ג:
השירות יפעל בין תחנות נהריה-ת"א סבידור מרכז בשני הכיוונים.

  • קו נהריה –ב"ש מרכז:
רכבות מכיוון צפון תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת ת"א סבידור מרכז
רכבות מכיוון דרום תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת לוד.

  • קו בנימינה – אשקלון:
רכבות מכיוון צפון תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת ת"א סבידור מרכז.
רכבות מכיוון דרום תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת לוד.

  • קו רעננה מערב- ב"ש מרכז (לרבות הרכבות המתחילות ומסיימות את נסיעתן בראשל"צ משה דיין):
רכבות היוצאות מתחנת רעננה מערב תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת ת"א סבידור מרכז.
רכבות היוצאות מתחנת ב"ש מרכז דרך תחנות אשקלון - ראשון לציון משה דיין - בת ים, תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת ת"א ההגנה.

תחנת ת"א השלום תהיה סגורה.

השינויים יחולו עד להודעה חדשה

שימו לב! במטרה לתת מענה לנוסעים מ/אל כיוון צפון בשל עבודות החשמול המתבצעות במקטע ת"א-לוד, הוספנו רכבות ייעודיות בימי ו' 18.1.19  ו-25.1.19 בין תחנת לוד לתחנת חיפה מרכז השמונה. הרכבות תסענה דרך תחנות פ"ת/בני ברק.

שירותי היסעים (ללא תשלום):

שירותי היסעים בימים א'-ה':
מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת ראשל"צ משה דיין
בשעה 00:07

מתחנת ת"א ההגנה לתחנת ראש העין צפון/רעננה מערב
בשעה 00:12

שירותי היסעים בימי ו':
מתחנת נתב"ג/ מודיעין לתחנת ת"א סבידור מרכז 
00:53, 01:53, 02:53, 04:53, 05:28.
החל מהשעה 06:15 מדי חצי שעה עד השעה 15:15 (XX:15, XX:45)

מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג/מודיעין
01:00, 02:00,03:00, 04:00 05:00, 05:50.
החל מהשעה 06:40 מדי חצי שעה עד השעה 15:30 ( XX:40, XX:10)

מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת מודיעין
החל מהשעה 06:40 מדי חצי שעה עד השעה 15:10 (XX:40, XX:10)

מתחנת מודיעין לתחנת ת"א סבידור מרכז
החל מהשעה 06:15 מדי חצי שעה עד השעה 14:45 (XX:15, XX:45)

מתחנת ת"א סבידור מרכז דרך תחנת ההגנה (רחוב החרש) לתחנת לוד 
החל מהשעה 05:30 מדי חצי שעה עד השעה 15:30 ( XX:00, XX:30)

מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת ראשל"צ משה דיין
בשעה 15:30

מתחנת לוד דרך תחנת ההגנה (רחוב החרש) לתחנת ת"א סבידור מרכז
החל מהשעה 05:30 מדי חצי שעה עד השעה 15:30 ( XX:00, XX:30)

מתחנת ת"א ההגנה לתחנת ראש העין צפון/רעננה מערב
בשעה 15:30

שירותי היסעים במוצ"ש:
מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג
20:40, 21:40, 23:00, 23:42, 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00

מתחנת נתב"ג לתחנת ת"א סבידור מרכז
19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30, 00:53, 01:53, 02:53, 03:53, 04:53

מתחנת מודיעין לתחנת נתב"ג
19:15, 20:15, 21:15, 22:15, 23:15

מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין
19:55, 20:55, 21:55, 22:55, 23:55


פיצוי במהלך הסגירה

לקוחות בעלי כרטיס תקופתי (גמיש 30) שמועד פקיעת תקפו חל עד ליום 2/2/2019 לכל המאוחר ושאחת או יותר מהתחנות הסגורות נכללות בו, זכאים לפיצוי.

הפיצוי הינו הארכת תקופת כרטיס הנסיעה הקיים, בהתאמה למספר הימים בהם כרטיס הנסיעה היה בתוקף ומקטע הנסיעה היה סגור.

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.

מפת הסגירה בימים א'-ה' החל מה-6.01.2019: 


מפת הסגירה בסופי שבוע החל מה-11.01.2019: