Skip Navigation Linksרכבת ישראל > סגירה זמנית של מקטעים : בני ברק - ת"א אוניברסיטה, ת"א סבידור מרכז-ת"א ההגנה ות"א ההגנה-לוד בשל עבודות תשתית

סגירה זמנית של מקטעים : בני ברק - ת"א אוניברסיטה, ת"א סבידור מרכז-ת"א ההגנה ות"א ההגנה-לוד בשל עבודות תשתית

החל מיום ה' 30.5.19 בשעה 22:00 ועד יום א' 2.6.19 בשעה 04:30

בשל הסגירה יחולו השינויים הבאים:

יום ה' 30.5.19
 • קו רעננה מערב-באר שבע מרכז : החל מהשעה 21:32 ועד סיום השירות
   - מ/אל כיוון צפון- שירות הרכבות יפעל בין תחנות רעננה מערב ובני ברק (בשני הכיוונים).
   - מ/אל כיוון דרום- שירות הרכבות יפעל בין תחנות ב"ש מרכז ות"א ההגנה (בשני הכיוונים).

 • רכבת היוצאת מתחנת ב"ש מרכז לתחנת ת"א סבידור מרכז בשעה 21:53 - תסיים נסיעתה בתחנת לוד.
 • רכבת היוצאת מתחנת ת"א סבידור מרכז בשעה 23:07 לתחנת ב"ש מרכז תחל נסיעתה בתחנת לוד בשעה 23:27.
 • קו מודיעין-נהריה: רכבת היוצאת מתחנת מודיעין מרכז לכיוון צפון בשעה 23:18  תסיים נסיעתה בתחנת ת"א ההגנה. בשעה 23:58 תופעל רכבת מיוחדת מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נהריה.

יום ו' 31.5.19
 • הרכבות בין תחנת רעננה מערב לתחנת ת"א סבידור מרכז, תפעלנה עד/מתחנת בני ברק.


בשל עבודות לחשמול המסילה יסגרו מקטעים ת"א ההגנה-לוד ות"א ההגנה-מודיעין מרכז ויחולו השינויים הבאים:

 • קו נהריה – ב"ש מרכז (דרך תחנת קריית גת):
   - מ/אל כיוון צפון - שירות הרכבות יפעל בין תחנת נהריה לתחנת ת"א  סבידור מרכז בשני הכיוונים.
   - מ/אל כיוון דרום - שירות הרכבות יפעל בין תחנת ב"ש מרכז לתחנת לוד בשני הכיוונים.

 • קו נהריה- מודיעין מרכז:
   - מ/אל כיוון צפון - שירות הרכבות יפעל בין תחנת נהריה לתחנת ת"א  סבידור מרכז בשני הכיוונים.
   - מ/אל כיוון דרום - שירות הרכבות לא יופעל.

 • קו אשקלון-בנימינה (דרך תחנת רחובות):
   - מ/אל כיוון צפון - שירות הרכבות יפעל בין תחנת בנימינה לתחנת ת"א  סבידור מרכז בשני הכיוונים.
   - מ/אל כיוון דרום - שירות הרכבות יפעל בין תחנת אשקלון לתחנת לוד בשני הכיוונים.

 • קו ב"ש מרכז- תל אביב: שירות הרכבות יפעל בין תחנת ב"ש מרכז לתחנת לוד בשני הכיוונים.
 • התחנות הבאות תהיינה סגורות: לוד גני אביב, כפר חב"ד, תל אביב השלום, מודיעין מרכז, פאתי מודיעין ונתב"ג.
 • שירות הרכבות המיוחדות בין תחנת לוד לתחנת חיפה מרכז השמונה (דרך תחנות פ"ת ובני ברק)- יבוטל.

מוצ"ש 1.6.19
 • קווים אשקלון/רחובות-בנימינה, באר שבע מרכז-נהריה ומודיעין-נהריה:
   - מ/אל כיוון צפון- הרכבות תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת ת"א סבידור מרכז.
   - מ/אל כיוון דרום- הרכבות תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת ת"א ההגנה.

 • קו רעננה מערב- ראשל"צ משה דיין/באר שבע מרכז:
   - מ/אל כיוון צפון- הרכבות תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת בני ברק.
   - מ/אל כיוון דרום- הרכבות תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת ת"א ההגנה.

 • קו נהריה-נתב"ג (לרבות בקו הלילה): שירות הרכבות יפעל בין תחנת נהריה לתחנת ת"א סבידור מרכז בשני הכיוונים. 
 • קו ירושלים מלחה-בית שמש-תל אביב: שירות הרכבות יפעל בין תחנת ירושלים מלחה לתחנת לוד בשני הכיוונים.

הלילה שבין מוצ"ש ליום א' 1-2.6.19
 • רכבת הלילה נהריה-נתב"ג- הרכבות תופעלנה בין תחנות נהריה-ת"א סבידור מרכז. 
שירות הרכבות בקו יחזור לפעילות החל מהשעה 03:13.


לשירותכם שירותי היסעים ללא תשלום

יום ה' 30.5.19
מתחנת בני ברק לתחנת ת"א ההגנה
בשעות: 22:10, 22:40, 24:00

יום ו' 31.5.19
מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג (דרך תחנת ת"א ההגנה)
בשעות: 01:10, 03:10,02:10, 04:10 05:10, 05:50.
(החל מהשעה 06:40 מדי חצי שעה עד השעה 17:30  XX:40, XX:10)

מתחנת נתב"ג לתחנת ת"א סבידור מרכז (דרך תחנת ת"א ההגנה)
בשעות: 01:10, 02:10, 03:10, 04:10, 05:28.
(החל מהשעה 6:15 מדי חצי שעה עד השעה 17:15 XX:15, XX:45)

מתחנת מודיעין מרכז לתחנת נתב"ג
מדי שעה החל מהשעה 6:36 ועד 16:36 (XX:36)

מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין מרכז
מדי שעה החל מהשעה 7:30 ועד 17:30 (XX:30)

מתחנת לוד לתחנת ת"א סבידור מרכז (עם עצירה בתחנת ת"א ההגנה)
מדי חצי שעה החל מהשעה 05:45 ועד 16:15 (XX:45, XX:15)

מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת לוד(עם עצירה בתחנת ת"א ההגנה)
מדי חצי שעה החל מהשעה 05:40 ועד 16:40 (XX:40, XX:10)

מתחנת בני ברק לתחנת ת"א ההגנה
מדי חצי שעה החל מהשעה 06:10 ועד 17:10 (XX:10, XX:40)

מתחנת ת"א ההגנה לתחנת בני ברק
מדי חצי שעה החל מהשעה 07:05 ועד 17:15 (35:XX:05, XX)


מוצ"ש 1.6.19
מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג (דרך תחנת ת"א ההגנה)
22:50, 23:50

מתחנת נתב"ג לתחנת ת"א סבידור מרכז (דרך תחנת ת"א ההגנה)
21:45 , 22:45, 23:05, 23:50

הלילה שבין מוצ"ש ליום א' 1-2.6.19
מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג (דרך תחנת ת"א ההגנה)
01:10, 02:10, 03:10, 04:10

מתחנת נתב"ג לתחנת ת"א סבידור מרכז (דרך תחנת ת"א ההגנה)
01:10, 02:10, 03:10, 04:10

למידע מפורט אודות זמני הרכבות ומסלול נסיעתן

פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

 • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.