Skip Navigation Linksרכבת ישראל > סגירת תחנות לוד וקריית גת ושינויים בתנועת הרכבות בשל עבודות תחזוקה לתשתית המסילה

סגירת תחנות לוד וקריית גת ושינויים בתנועת הרכבות בשל עבודות תחזוקה לתשתית המסילה


לצורך החלפת מפלגים במסילות החל מיום ד'  25.03.20 בשעה 05:00 ועד יום א' 29.03.20 (04:30), ייסגר לתנועה מקטע בין תחנות באר שבע - לוד, ותחנות: קריית גת, מזכרת בתיה, קריית מלאכי- יואב ולהבים- רהט תהיינה סגורות.

ביום ה' 26.03.20 בשעה 05:00 תיסגר בנוסף לכך תחנת לוד עד יום א' 29.03.20 בשעה 04:30.

עקב כך, יחולו השינויים הבאים:

יום רביעי 25.03.20:

מסלול נסיעה
מכיוון צפון
מכיוון דרום
​באר שבע מרכז - נהריה
עד/מ לוד
לא תפעלנה
באר שבע מרכז - כרמיאל
עד/מ לוד
לא תפעלנה


יום חמישי 26.03.20:

​מסלול נסיעה מכיוון צפון
מכיוון דרום
באר שבע מרכז - נהריה
עד/מ תל אביב הגנה
לא תפעלנה
באר שבע מרכז - כרמיאל
עד/מ תל אביב הגנה
לא תפעלנה
אשקלון / רחובות - בנימינה
עד/מ תל אביב הגנה
לא תפעלנה
בית שמש – נתניה / הרצליה
לא תפעלנה
לא תפעלנה
נתניה - אשקלון
לא תפעלנה
​לא תפעלנה