Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הפסקה זמנית של תנועת הרכבות בין תחנות כפר חב"ד-לוד ושינויים בתנועת הרכבות

הפסקה זמנית של תנועת הרכבות בין תחנות כפר חב"ד-לוד ושינויים בתנועת הרכבות


החל מיום ב' 1.4.19 (22:00) ועד יום ד' 3.4.19 (05:00)


בשל הסגירה יחולו השינויים הבאים:

יום ב' 1.4.19
 • רכבות היוצאות מתחנת ב"ש מרכז  לתחנות ת"א בשעות 22:06 ו-22:53, תסיימנה נסיעתן בתחנת לוד.
 • רכבת היוצאת מתחנת ירושלים מלחה לתחנת ת"א סבידור מרכז בשעה 21:15, תסיים נסיעתה בתחנת לוד.
 • רכבות היוצאת מתחנת בנימינה לתחנת אשקלון בשעות 21:07 ו-22:07 תפעלנה:
  - מכיוון צפון: מתחנת בנימינה לתחנת ההגנה בשני הכיוונים.
  - מכיוון דרום: מתחנת לוד לתחנת אשקלון בשני הכיוונים.


יום ג' 2.4.19
 • הרכבות בקו בית שמש-נתניה, תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת לוד. 
 • הרכבות בין תחנות אשקלון ונתניה, תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת לוד.
 • הרכבות בין תחנות ב"ש מרכז ות"א סבידור מרכז, תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת לוד.
 • רכבות בקווים בנימינה-רחובות/אשקלון וב"ש מרכז-כרמיאל, תסיימנה נסיעתן בתחנות הבאות:
  - מכיוון צפון: בתחנת ת"א ההגנה.
  - מכיוון דרום: בתחנת לוד.
 • הרכבות בין תחנות ב"ש מרכז-הרצליה, תופעלנה במסלול עוקף דרך תחנת בני ברק-פ"ת. 
מתחנת הרצליה - לתחנת ב"ש מרכז:
06:38
07:38
08:38
09:38

מתחנת ב"ש מרכז לתחנת הרצליה:
14:13, 15:13, 16:13, 17:13, 18:13, 19:13

תגבור קווי אוטובוס  ביום ג', 2/04/19:
קו 380 של מטרופולין – באר שבע (תחנה מרכזית)-תל אביב (תחנת רכבת ת"א סבידור)
7:00, 7:15, 7:45, 8:00, 8:15, 8:45, 11:00, 12:00,12:15, 12:45, 13:00, 14:00, 14:45, 15:00, 16:00, 16:15, 16:30, 17:00, 17:15

קו 380 של מטרופולין - תל אביב (תחנת רכבת ת"א סידור)-באר שבע (תחנה מרכזית)
9:00, 9:15, 9:30, 10:00, 10:15, 10:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:15, 14:30, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15

קו 375 של מטרופולין –קרית גת (שער הדרום) – תל אביב (תחנת רכבת ת"א סבידור)
7:15, 7:45, 11:15, 11:45, 15:15, 15:45 

תל אביב (תחנת רכבת ת"א סבידור)-קרית גת (שער הדרום)
9:15, 9:45, 13:15, 13:45, 17:15, 17:45

קו 277 של אגד – רחובות (צומת אושיות )-תל אביב (מסוף רידינג) 
5:55 ,6:15 ,6:35 , 6:55, 7:00, 7:10, 7:15, 7:20, 7:30,  7:35, 7:40, 7:50, 8:00, 8:30, 9:00

קו 277 תל אביב (מסוף רידינג) -רחובות (צומת אושיות)
14:45, 15:10, 15:20 ,15:40 ,16:00, 16:20 ,16:40, 17:00, 17:20, 17:40, 18:00 , 18:20 , 18:45.

למידע נוסף עבור פעילות הקווים ניתן לפנות למוקד כל קו של משרד התחבורה בטלפון :8787*  או לאתר אגד ומטרופולין.

שירותי ההיסעים (ללא תשלום)
יום ב' 1.4.19
מתחנת לוד לתחנת תל אביב סבידור מרכז(דרך תחנת ת"א ההגנה)
22:30, 23:25, 00:15

מתחנת תל אביב סבידור מרכז לתחנת לוד (דרך תחנת ת"א ההגנה)  
22:10, 23:10

יום ג' 2.4.19
מתחנת לוד לתחנת תל אביב סבידור מרכז(דרך תחנת ת"א ההגנה)
החל מהשעה 6:00 מדי חצי שעה עד השעה 24:30

מתחנת תל אביב סבידור מרכז לתחנת לוד (דרך תחנת ת"א ההגנה)  
החל מהשעה 6:00 מדי חצי שעה עד השעה 23:30

שירות היסעים נגיש (ללא תשלום):
במידה ושירות ההיסעים הכללי אינו נגיש עבורכם, תוכלו לפנות לצוות התחנה או למוקד תיאום הנסיעות (בטלפון 5770* או באתר) על מנת לקבל שירות חלופי נגיש.

פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

 • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.