Skip Navigation Linksרכבת ישראל > קו מודיעין מרכז - ירושלים יצחק נבון יוצא לדרך

קו מודיעין מרכז - ירושלים יצחק נבון יוצא לדרך


נוסעים יקרים,

החל מיום חמישי, 31.3.22, החלה הפעלתו המסחרית של קו רכבת חדש, חשמלי ומתקדם שיגיע ממודיעין לירושלים בתוך פחות מחצי שעה: קו מודיעין מרכז - ירושלים יצחק נבון

  • רכבות בקו תופעלנה לאורך כל שעות הפעילות, בכל ימי השבוע (כולל ימי שישי ומוצאי שבת), בשלב ראשון בתדירות של רכבת אחת מידי שעה, לכל כיוון ובהמשך בקצב של שתי רכבות לכיוון בשעה .
  • זמן הנסיעה מתחנת מודיעין מרכז לירושלים יעמוד על כ-29 דקות, ומתחנת פאתי מודיעין לירושלים יעמוד על כ-22 דקות. 


נסיעת המבחן על תוואי קו מודיעין - ירושלים
נסיעת המבחן על תוואי קו מודיעין - ירושלים
נסיעת הרצה של רכבת על התוואי
נסיעת הרצה של רכבת על התוואי
תחנת פאתי מודיעין, גשר הולכי רגל וחניון חדש
תחנת פאתי מודיעין, גשר הולכי רגל וחניון חדש

הפעלת הקו מתאפשרת לאחר שהושלם הפרויקט ההנדסי: "קשת מודיעין", המחבר את העיר אל מסילת הקו המהיר לירושלים.  • עם סיום עבודות ההנדסה והחשמול בקו, החל מיום שישי, 1.4.22, יופעל קו ירושלים יצחק נבון - ת"א - הרצליה גם בימי שישי, בתדירות של רכבת אחת מידי שעה, לכל כיוון. 
  • לצד הפעלת הקו החדש לירושלים, ישופר השירות בקווים הנוסעים בין מודיעין לת"א ויעדים נוספים, ושעות הפעילות שלהם יוארכו עד חצות (בקירוב) וכן יופעל שירות בימי שישי ומוצאי שבת.