Skip Navigation Linksרכבת ישראל > סגירה זמנית של תחנות מודיעין ונתב"ג

סגירה זמנית של תחנות מודיעין ונתב"ג

החל מיום ד' 1.8.18 ( 21:00 ) ועד יום א' 5.8.18 ( 04:45 )

ומיום ד' 8.8.18 ( 21:00 ) ועד יום א' 12.8.18 ( 04:45 )

 

קו נהריה-מודיעין (כולל רכבות הלילה)

ימים ד'  (החל מ21:00) - ה' :

הרכבות תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת תל אביב ההגנה.

ימים ו' – מוצ"ש:

הרכבות תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת תל אביב סבידור מרכז.

 

 

לשירותכם, יועמדו שירותי היסעים (ללא תשלום) :

יום ד':

מתחנת מודיעין לתחנת נתב"ג:

21:20, 22:20, 23:20.

מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין:

21:25, 22:25, 23:25, 00:15.

מתחנת נתב"ג לתחנת ת"א סבידור מרכז:

21:40, 22:40, 23:40.

מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג:

21:35, 22:35, 23:50.

 

יום ה':

מתחנת מודיעין לתחנת נתב"ג:

05:20, 06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20.


מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין:

06:25, 07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 19:25, 20:25, 21:25, 22:25, 23:25, 00:15.


מתחנת נתב"ג לתחנת ת"א סבידור מרכז:

00:35, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35, 05:35, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 08:05, 08:35, 09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:35, 22:36, 23:36.


מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג:

01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 05:40, 06:05, 06:35, 07:05, 07:35, 08:05, 08:35, 09:05, 09:35, 10:05, 10:35, 11:05, 11:35, 12:05, 12:35, 13:05, 13:35, 14:05, 14:35, 15:05, 15:35, 16:05, 16:35, 17:05, 17:35, 18:05, 18:35, 19:05, 19:35, 20:05, 20:35, 21:35, 22:35, 00:00.משרד התחבורה יתגבר את קו 111 של חברת קווים בין מודיעין לנתב"ג (בתשלום)

 

למידע מפורט אודות זמני הרכבות ומסלול נסיעתן>>

 

לתשומת ליבכם!

  • לקוחות בעלי כרטיס תקופתי (גמיש 7, גמיש 30) שהינם בתוקף במהלך הסגירה הזמנית  ושאחת או יותר מהתחנות הסגורות נכללות בו, זכאים לפיצוי. 

הפיצוי הינו הארכת תקופת כרטיס הנסיעה הקיים בהתאמה למספר הימים בהם כרטיס הנסיעה היה בתוקף ומקטע הנסיעה היה סגור.

את הפיצוי יש להטעין במכונות האוטומטיות ובקופות עד יום לאחר תום תקופת הכרטיס. למידע נוסף, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.

 

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.


  למידע נוסף על שירות קווי האוטובוסים הסדירים:

8787* | www.bus.gov.il  | אפליקציית כל קו