Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הפסקה זמנית של שירות הרכבות בין תחנות מודיעין לנתב"ג

הפסקה זמנית של שירות הרכבות בין תחנות מודיעין לנתב"ג

הפסקת השירות תחל ביום ד' 25.7.18 בשעה 21:00 ותסתיים ביום א' 29.7.18 בשעה 04:00.

 

שינויים בתנועת הרכבות:


קו נהריה – מודיעין (כולל רכבות הלילה) :

  • שירות הרכבות יפעל בין תחנות:

נהריה נתב"ג (בשני הכיוונים)

  • תחנות מודיעין  סגורותאנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

 

 

לשירותכם, יועמדו שירותי היסעים (ללא תשלום):


ביום ד'  25.7.18

מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין:

21:25, 22:25, 23:25, 00:15

מתחנת מודיעין לתחנת נתב"ג:

21:20, 22:20, 23:20

מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת מודיעין:

21:10, 21:40, 22:10, 22:40, 23:10

מתחנת מודיעין לתחנת ת"א סבידור מרכז:

21:20, 21:50, 22:20, 22:50, 23:20


ביום ה'  26.7.18

מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין:

06:25, 07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 11:25, 12:25, 13:25, 14:25, 15:25, 16:25, 17:25, 18:25, 19:25, 20:25, 21:25, 22:25, 23:25, 00:15.

מתחנת מודיעין לתחנת נתב"ג:

05:20, 06:20, 07:20, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20, 13:20, 14:20, 15:20, 16:20, 17:20, 18:20, 19:20, 20:20, 21:20, 22:20, 23:20.

מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת מודיעין:

01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 05:40, 06:10, 06:40, 07:10, 07:40, 08:10, 08:40, 09:10, 09:40, 10:10, 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 

12:40, 13:10, 13:40, 14:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40, 19:10, 19:40, 20:10, 20:40, 21:10, 21:40, 

22:10, 22:40, 23:10.

מתחנת מודיעין לתחנת ת"א סבידור מרכז:

00:35, 01:35, 02:35, 03:35, 04:35, 05:20, 05:50, 06:20, 06:50, 07:18, 07:50, 08:20, 08:50, 09:20, 09:50, 10:20, 10:50, 11:20, 11:50, 

12:20, 12:50, 13:20, 13:50, 14:20, 14:50, 15:20,15:50, 16:20, 16:50, 17:20, 17:50, 18:20, 18:50, 19:20, 19:50, 20:20, 20:50, 21:20,

21:50, 22:20, 22:50, 23:20.

 

למידע מפורט אודות זמני הרכבות ומסלול נסיעתן>>

 

לתשומת ליבכם!

  • במהלך הסגירה לא תתאפשר רכישת כרטיס נסיעה לקרון שקט עם שרות מקומות שמורים.
  • לקוחות בעלי כרטיס תקופתי (גמיש 7, גמיש 30) שהינם בתוקף במהלך הסגירה הזמנית  ושאחת או יותר מהתחנות הסגורות נכללות בו, זכאים לפיצוי.  הפיצוי הינו הארכת תקופת כרטיס הנסיעה הקיים בהתאמה למספר הימים בהם כרטיס הנסיעה היה בתוקף ומקטע הנסיעה היה סגור. את הפיצוי יש להטעין במכונות האוטומטיות ובקופות עד יום לאחר תום תקופת הכרטיס. למידע נוסף, ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.

 

 

 

אנו מתנצלים על אי הנוחות הזמנית.

 

למידע נוסף על שירות קווי האוטובוסים הסדירים:

8787* | www.bus.gov.il  | אפליקציית כל קו