Skip Navigation Linksרכבת ישראל > החזרת שירות הרכבות בקו נהריה - באר שבע מרכז בימים א'-ה' החל מיום א' 26.5.19

החזרת שירות הרכבות בקו נהריה - באר שבע מרכז בימים א'-ה' החל מיום א' 26.5.19


  • קו נהריה-באר שבע מרכז: הוספנו רכבות בין תחנת נהריה לבין תחנות תל אביב בשני הכיוונים בשעות:
 - מתחנת נהריה: מדי שעה בין השעות 05:27 ו- 09:27 ובין השעות 15:27 ו-19:27 (XX:27).
 - מתחנת חיפה מרכז השמונה: 15:02
 - מתחנת באר שבע מרכז (עד תחנת נהריה): מדי שעה בין השעות 04:53 ו-07:53 ובין השעות 12:53 ו-18:53 (XX:53).

  • הרכבות מכיוון צפון תעצורנה בתחנות: נהריה, עכו, קריית מוצקין, מרכזית המפרץ, תחנות חיפה, דרך תחנות ת"א (ללא עצירה בתחנת הרצליה) משם תמשכנה לכיוון תחנות ב"ש .

חיילים שימו לב!
  • בימי א' תופעל רכבת מתחנת הרצליה (06:29) לב"ש צפון עם עצירות בתחנות: ת"א אוניברסיטה, ת"א סבידור מרכז, ת"א השלום, ת"א ההגנה, לוד, ק. גת ולהבים-רהט.
  • בימי ה'- הרכבת מתחנת ב"ש צפון לתחנת חיפה מרכז השמונה של השעה 17:47- תבוטל.
  • בימי ו'- הרכבת מחיפה מרכז השמונה לתחנת ב"ש צפון של השעה 06:46- תבוטל.