Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הפסקה זמנית של תנועת הרכבות בין תחנות חיפה מרכז השמונה - נהריה

הפסקה זמנית של תנועת הרכבות בין תחנות חיפה מרכז השמונה - נהריה

החל מהלילה שבין יום ה' 7.11.19 ליום ו' 8.11.19 (00:01) ועד יום א' 10.11.19 (04:30)

במהלך הסגירה יחולו השינויים הבאים:

יום ה' 7.11.19
  • רכבות בקו מודיעין-נהריה היוצאות מתחנת מודיעין בשעות 22:18 ו-23:18, תסיימנה נסיעתן בתחנת חיפה מרכז השמונה.

יום ו' 8.11.19
  • רכבות בקו בית שאן-עתלית, לא תפעלנה.
  • רכבות בקו כרמיאל-חיפה חוף הכרמל, לא תפעלנה.
  • רכבות הלילה תחלנה ותסתיימנה נסיעתן בתחנת חיפה מרכז השמונה במקום בתחנת נהריה.
  • רכבות במקטע נהריה- ת"א סבידור מרכז, תתחלנה ותסתיימנה נסיעתן בתחנת חיפה מרכז השמונה.

מוצ"ש 9.11.19
  • רכבות בקו בית שאן-עתלית, לא תפעלנה.
  • רכבות בקו כרמיאל-חיפה חוף הכרמל, לא תפעלנה.
  • רכבות בקו ב"ש-נהריה, תחלנה ותסתיימנה נסיעתן בתחנת חיפה מרכז השמונה.
  • רכבות בקו מודיעין-נהריה, תחלנה ותסתיימנה נסיעתן בתחנת חיפה מרכז השמונה. 
  • רכבות הלילה תחלנה ותסתיימנה נסיעתן בתחנת חיפה מרכז השמונה במקום בתחנת נהריה.

לשירותכם יועמדו שירותי היסעים חלופיים, ללא תשלום.

יום ו' 8.11.19
מתחנת חיפה מרכז השמונה לתחנת נהריה (עם עצירה בתחנות עכו וקריית מוצקין):
00:25 , 01:25, 02:10 , 03:10 , 04:10 , 05:10 , 06:15

מתחנת נהריה לתחנת חיפה מרכז השמונה(עם עצירה בתחנות עכו וקריית מוצקין):
23:40 , 00:40 , 01:40 , 02:40 , 03:20 , 04:00

ביום ו' יתוגברו שירותי תח"צ - לפרטים נא לפנות 8787*  

מוצ"ש 9.11.19

מתחנת חיפה מרכז השמונה לתחנת נהריה (עם עצירה בתחנת עכו):
20:10 , 20:35 , 21:10 , 21:40 , 22:10 , 23:25

מתחנת חיפה מרכז השמונה לתחנת קריית מוצקין (עם עצירה בתחנת מרכזית המפרץ): 
20:10 , 20:35 , 21:10 , 21:40 , 22:10 , 23:25

מתחנת נהריה לתחנת חיפה מרכז השמונה (עם עצירה בתחנת עכו) 
18:20 , 18:40 , 19:10 , 19:30 , 20:10 , 20:30 , 21:10 , 21:30 , 22:50

מתחנת קריית מוצקין לתחנת חיפה מרכז השמונה (עם עצירה בתחנת מרכזית המפרץ) 
18:20 , 18:40 , 19:40 , 20:20 , 21:00 , 21:40 , 23:00

הלילה שבין מוצ"ש 9.11.19 ליום א' 10.11.19

מתחנת חיפה מרכז השמונה לתחנת נהריה (עם עצירה בתחנות עכו וקריית מוצקין):
23:25 , 24:25 ,01:25 , 02:10 , 03:10   

מתחנת נהריה לתחנת חיפה מרכז השמונה(עם עצירה בתחנות עכו וקריית מוצקין):
23:40 , 00:40 , 01:40 , 02:40


למידע נוסף על שירות ותגבור קווי האוטובוסים הסדירים:
8787* | www.bus.gov.il | אפליקציית כל קו