Skip Navigation Linksרכבת ישראל > הפסקה זמנית של תנועת הרכבות בקווים: נתב"ג-ירושלים יצחק נבון ונתב"ג-מודיעין מרכז בשל שדרוג תשתית המסילה

הפסקה זמנית של תנועת הרכבות בקווים: נתב"ג-ירושלים יצחק נבון ונתב"ג-מודיעין מרכז בשל שדרוג תשתית המסילה

החל מיום ה' 11.7.19 בשעה 19:30 ועד יום א' 14.7.19 בשעה 05:00

בשל הפסקת תנועת הרכבות יחולו השינויים הבאים:
יום ה' 11.7.19
 • שירות הרכבות בקו נתב"ג-ירושלים יצחק נבון יסתיים בשעה 19:30.
 • החל מהשעה 19:30 הרכבות בקו נהריה-מודיעין מרכז, תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת נתב"ג. (הרכבת היוצאת מנהריה בשעה 16:48 הינה הרכבת האחרונה שתסיים נסיעתה בתחנת מודיעין מרכז. הרכבת היוצאת מתחנת מודיעין מרכז בשעה 19:18 הינה הרכבת האחרונה שתחל נסיעתה בתחנת מודיעין מרכז.)

יום ו' 12.7.19 – שינויים בתנועת הרכבות מדי יום ו' בשל עבודות לחשמול המסילה
 • קו נהריה – ב"ש מרכז (דרך תחנת קריית גת):

  • מ/אל כיוון צפון - שירות הרכבות יפעל בין תחנת נהריה לתחנת ת"א  סבידור מרכז בשני הכיוונים.
  • מ/אל כיוון דרום - שירות הרכבות יפעל בין תחנת ב"ש מרכז לתחנת לוד בשני הכיוונים.

 • קו נהריה- מודיעין מרכז:
  • מ/אל כיוון צפון - שירות הרכבות יפעל בין תחנת נהריה לתחנת ת"א  סבידור מרכז בשני הכיוונים.
  • מ/אל כיוון דרום - שירות הרכבות לא יופעל.


 • קו אשקלון-בנימינה (דרך תחנת רחובות):
  • מ/אל כיוון צפון - שירות הרכבות יפעל בין תחנת בנימינה לתחנת ת"א  סבידור מרכז בשני הכיוונים.
  • מ/אל כיוון דרום - שירות הרכבות יפעל בין תחנת אשקלון לתחנת לוד בשני הכיוונים.


 • קו ב"ש מרכז- תל אביב: שירות הרכבות יפעל בין תחנת ב"ש מרכז לתחנת לוד בשני הכיוונים.
 • התחנות הבאות תהיינה סגורות: לוד גבי אביב, כפר חב"ד, תל אביב השלום, מודיעין מרכז, פאתי מודיעין ונתב"ג.

מוצ"ש 13.7.19
 • הרכבות בקו נתב"ג-ירושלים יצחק נבון - לא תפעלנה.
 • הרכבות בקו נהריה-מודיעין מרכז, תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת נתב"ג.


לשירותכם יועמדו שירותי היסעים ללא תשלום

יום ה' 11.7.19 
מתחנת מודיעין מרכז לתחנת נתב"ג (עם עצירה בתחנת פאתי מודיעין)
19:48 , 20:18 , 20:48 , 21:18 , 22:18 , 23:18

מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין מרכז (עם עצירה בתחנת פאתי מודיעין)
19:35 , 20:05 , 20:35 , 21:05 , 21:35 , 22:05 , 22:35 , 23:05

מתחנת נתב"ג לתחנת ירושלים יצחק נבון
19:31 , 20:01 , 20:31 , 21:01 , 21:31

יום ו' 12.7.19
מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת נתב"ג (דרך תחנת ת"א ההגנה)
בשעות: 01:10, 02:10, 03:10, 04:10, 05:10, 05:50.
ׁהחל מהשעה 06:40 מדי חצי שעה עד השעה(17:30  XX:40, XX:10)

מתחנת נתב"ג לתחנת ת"א סבידור מרכז (דרך תחנת ת"א ההגנה)
בשעות: 01:10, 02:10, 03:10, 04:10, 05:28.
החל מהשעה 6:15 מדי חצי שעה עד השעה 17:15 (XX:15, XX:45)

מתחנת מודיעין מרכז לתחנת נתב"ג
מדי שעה החל מהשעה 6:36 ועד 16:36 (XX:36)

מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין מרכז
מדי שעה החל מהשעה 7:30 ועד 17:30 (XX:30)

מתחנת לוד לתחנת ת"א סבידור מרכז (עם עצירה בתחנת ת"א ההגנה)
מדי חצי שעה החל מהשעה 05:45 ועד 16:15 (XX:45, XX:15)

מתחנת ת"א סבידור מרכז לתחנת לוד(עם עצירה בתחנת ת"א ההגנה)
מדי חצי שעה החל מהשעה 05:40 ועד 16:40 (XX:40, XX:10)

מוצ"ש 13.7.19
מתחנת מודיעין מרכז לתחנת נתב"ג (עם עצירה בתחנת פאתי מודיעין)
21:08 , 22:08 , 23:07

מתחנת נתב"ג לתחנת מודיעין מרכז (עם עצירה בתחנת פאתי מודיעין)
23:10 , 24:10

מתחנת נתב"ג לתחנת ירושלים יצחק נבון
22:06 , 23:06

שירות היסעים נגיש (ללא תשלום):
במידה ושירות ההיסעים הכללי אינו נגיש עבורכם, תוכלו לפנות לצוות התחנה או למוקד תיאום הנסיעות (בטלפון 5770* או באתר) על מנת לקבל שירות חלופי נגיש.


תגבור תחבורה ציבורית

קו 111 של חברת קווים יתוגבר ביום ה' החל מהשעה 20:00 ובימים ו' ומוצ"ש.

קווים 405 ו-480 של חברת  אגד - בימי חמישי בלבד החל מהשעה 20:00.
פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

 • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
 • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.