Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות בקו ירושלים יצחק נבון - הרצליה, 27.10-6.11.21

שינויים בתנועת הרכבות בקו ירושלים יצחק נבון - הרצליה, 27.10-6.11.21

כחלק משלבי הסיום של חשמול הקו העובר בתחנות טבעת השרון, ולקראת הפעלתו בשבועות הקרובים, יבוצע חיבור של רשת המגע העילי בתחנות אלה לרשת החשמל הרכבתית, פעולה המצריכה ניתוק החשמל בתחנות ת"א. 
בשל כך, החל מיום רביעי, 27.10.21, ועד מוצאי שבת, 6.11.21, יחולו מידי יום (כולל מוצאי שבת) בין השעות: 21:00 - 24:00 (בקירוב) בלבד, שינויים בתנועת הרכבות בקו הרצליה - ירושלים יצחק נבון.

  • רכבות בקו זה תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת ת"א ההגנה ולא תעצורנה בתחנות ת"א השלום, ת"א סבידור מרכז, ת"א אוניברסיטה והרצליה.
  • לצד האפשרות של החלפת רכבות בתחנת ת"א ההגנה לטובת המשך הנסיעה ליעדים אחרים, אנו נפעיל במועדי העבודות, מערך היסעים בין תחנות הרצליה, ת"א אוניברסיטה, ת"א סבידור מרכז ות"א ההגנה, בשני הכיוונים.


פירוט מערך ההיסעים:

27/10-04/11/2021, (לא כולל יום ו', 29.10.21)

תחנת ​​​​​מוצא

תחנת יעד

שעות יציאה

ת"א ההגנה (עם עצירה בתחנות ת"א סבידור מרכז ות"א האוניברסיטה)

הרצליה

22:15, 22:45, 23:15, 23:45, 00:15

הרצליה (עם עצירה בתחנות ת"א האוניברסיטה ות"א סבידור מרכז)

ת"א ההגנה

21:00, 22:00, 23:00תנועת הרכבות בקו, תשוב לסדרה ביום ראשון, 7.11.21, עם חידוש השירות.


  • מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעה, בתכנון מסלול נסיעה
  • חלה חובה לעטות מסכה בתוך הרכבות ובחללים סגורים בתחנות הרכבת. הנוסעים מחויבים בעטיית מסיכה, לאורך כל זמן הנסיעה ובשמירת ריחוק חברתי.
פיצוי במהלך הסגירה

תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום או גמיש 7 ימים ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה שעליה לא פרסמה רכבת ישראל הודעה באתר ובתחנות 7 ימים לפני מועד רכישת הכרטיס, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם.

 

על פי הוראות משרד התחבורה:

  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים,  אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.


למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.