Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות בקו ירושלים יצחק נבון - הרצליה, 27.10-6.11.21

שינויים בתנועת הרכבות בקו ירושלים יצחק נבון - הרצליה, 27.10-6.11.21

כחלק משלבי הסיום של חשמול הקו העובר בתחנות טבעת השרון, ולקראת הפעלתו בשבועות הקרובים, יבוצע חיבור של רשת המגע העילי בתחנות אלה לרשת החשמל הרכבתית, פעולה המצריכה ניתוק החשמל בתחנות ת"א. 
בשל כך, החל מיום רביעי, 27.10.21, ועד מוצאי שבת, 6.11.21, יחולו מידי יום (כולל מוצאי שבת) בין השעות: 21:00 - 24:00 (בקירוב) בלבד, שינויים בתנועת הרכבות בקו הרצליה - ירושלים יצחק נבון.

  • רכבות בקו זה תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת ת"א ההגנה ולא תעצורנה בתחנות ת"א השלום, ת"א סבידור מרכז, ת"א אוניברסיטה והרצליה.
  • לצד האפשרות של החלפת רכבות בתחנת ת"א ההגנה לטובת המשך הנסיעה ליעדים אחרים, אנו נפעיל במועדי העבודות, מערך היסעים בין תחנות הרצליה, ת"א אוניברסיטה, ת"א סבידור מרכז ות"א ההגנה, בשני הכיוונים.


פירוט מערך ההיסעים:

27/10-04/11/2021, (לא כולל יום ו', 29.10.21)

תחנת ​​​​​מוצא

תחנת יעד

שעות יציאה

ת"א ההגנה (עם עצירה בתחנות ת"א סבידור מרכז ות"א האוניברסיטה)

הרצליה

22:15, 22:45, 23:15, 23:45, 00:15

הרצליה (עם עצירה בתחנות ת"א האוניברסיטה ות"א סבידור מרכז)

ת"א ההגנה

21:00, 22:00, 23:00תנועת הרכבות בקו, תשוב לסדרה ביום ראשון, 7.11.21, עם חידוש השירות.
שימו לב,
לנוכח כניסת רפורמת "דרך שווה" לתוקף, החל מיום: 1.8.2022 וביטול הסדרי הנסיעה התקופתיים מסוג "גמיש 7" ו"גמיש 30", מבוטל הסדר פיצוי בגין סגירת מקטע מסילה, שהיה בתוקף עד כה.
הסדר פיצוי חדש מגובש בימים אלה על ידי משרד התחבורה ויפורסם בקרוב. ההסדר החדש שיפורסם יחול רטרואקטיבית החל מיום 1.8.2022.