Skip Navigation Linksרכבת ישראל > לוח זמנים חדש והוספת רכבות לחגים

לוח זמנים חדש והוספת רכבות לחגים

​​​החל מיום ד', 20.9.17 יושק לוח זמנים חדש, במסגרתו תפתחנה תחנות כרמיאל ואחיהוד.

בנוסף, במסגרת לוח הזמנים החדש הוספנו רכבות בחגי תשרי על פי לוח זמנים ייעודי.

להלן עיקרי השינויים:

לוח זמנים סתיו 2017


 • פתיחת תחנות חדשות: תחנת כרמיאל ותחנת אחיהוד. במסגרת פתיחת התחנות הרכבות תפעלנה בשני קווים: קו כרמיאל – חיפה חוף הכרמל וקו כרמיאל – ב"ש מרכז.

 • הוספנו רכבות בתחנת לוד בין השעות 06:30 ל-09:30 ובין השעות 15:00 ל-20:00 בקו כרמיאל – ב"ש מרכז.

 • הוספנו רכבות בתחנת כפר חב"ד בין השעות 06:00 ל-08:00 ובין השעות 16:00 ל-18:00 בקו בנימינה – אשקלון.

 • הוספנו רכבות בתחנת חדרה מערב בשעה 9:09 לתחנות ת"א וב"ש ובשעה 19:53 מתחנת ב"ש מרכז דרך תחנות ת"א.

 • הוספנו רכבת בימים א'-ה' מתחנת אשקלון לתחנת ב"ש מרכז, היוצאת בשעה 06:07 ותעצור בתחנות: שדרות, נתיבות, אופקים, ב"ש צפון- אוניברסיטה וב"ש מרכז. 

 • הרכבת מתחנת ב"ש מרכז לתחנת אשקלון, היוצאת בשעה 23:19 תעצור בתחנות: ב"ש צפון-אוניברסיטה, אופקים, נתיבות, שדרות ואשקלון.

 • הרכבת לתחנת הוד השרון בימים א'-ה' תחל נסיעתה מתחנת ב"ש מרכז בשעה 04:49 במקום מתחנת נתיבות ותעצור גם בתחנות: ב"ש צפון-אוניברסיטה, אופקים ונתיבות. 

 • הרכבת מתחנת הוד השרון בימים א'-ה' היוצאות בשעה 23:08 תמשיך נסיעתה מתחנת נתיבות לתחנת ב"ש מרכז ותעצור גם בתחנות: אופקים, ב"ש שבע צפון אוניברסיטה וב"ש מרכז.​

 • הרכבת המהירה, היוצאת בשעה 05:27 מתחנת באר שבע לתחנת הוד השרון, דרך תחנות אשקלון ות"א, תמשיך ישירות מתחנת ראשל"צ משה דיין לתחנות ת"א.

 • הרכבת המהירה, היוצאת בשעה 15:38 מתחנת הוד השרון לתחנת ב"ש מרכז, דרך תחנות אשקלון ות"א, תמשיך ישירות מתחנות ת"א לתחנת​ ראשל"צ משה דיין.

 • שיפרנו את זמני ההמתנה לרכבות מ/אל תחנת דימונה.

 

החל מיום ד' 13.9.17, יפוצל קו הרצליה- ת"א-ירושלים לשני מסלולים:


 • הרצליה - בית שמש, בית שמש - ירושלים מלחה. הנוסעים מ/אל תחנות ירושלים יחליפו רכבת בתחנת בית שמש .

 

חגי תשרי

ראש השנה

 • יום ד' 20.09.17 (ערב ראש השנה)– הרכבות תפעלנה עפ"י לוח זמנים ייעודי, בהתאם ללוח זמנים של יום ו'.

 • ימים ה'-ו'  21-22.09.17 – הרכבות לא תפעלנה.

יום כיפור

 • יום ו' 29.09.17 (ערב יום כיפור) - הרכבות תפעלנה עפ"י לוח זמנים ייעודי עד השעה 13:00 בקירוב.

 • מוצ"ש 30.09.17- הרכבות לא תפעלנה, מלבד רכבת היוצאת מתחנת נהריה לתחנת נתב"ג בשעה 23:13.

​​​סוכות ושמחת תורה


 • יום ד' 4.10.17 (ערב סוכות) - הרכבות תפעלנה עפ"י לוח זמנים ייעודי, בהתאם ללוח זמנים של יום ו'.

 • יום ה' 5.10.17 (סוכות)- הרכבות תפעלנה עפ"י לוח זמנים ייעודי, בהתאם ללוח זמנים של מוצ"שיום א'-ג'  8-10.10.17 (חוה"מ) –


 • הרכבות מתחנת באר שבע מרכז בשעות: 8:57, 9:57, 10:57 ו-11:57 תסיימנה נסיעתן בתחנת חיפה מרכז השמונה במקום בתחנת ת"א סבידור מרכז.

 • הרכבות לתחנת באר שבע מרכז תצאנה מתחנת חיפה מרכז השמונה בשעות: 11:06, 12:06, 13:06 ו-14:06, במקום מתחנת ת"א סבידור מרכז.

 • הרכבות מתחנת בית שאן בשעות 06:02 ו-07:02 תסיימנה נסיעתן לתחנת חוף הכרמל במקום בתחנת חיפה בת גלים.

 • הרכבות לתחנת בית שאן תחלנה נסיעתן מתחנת חוף הכרמל בשעות 16:30 ו-18:30 במקום מתחנת חיפה בת גלים.  • יום ד' 11.10.17- הרכבות תפעלנה על פי לוח הזמנים ייעודי, בהתאם ליום ו'.

 • יום ה' 12.10.17 (שמחת תורה)- הרכבות תפעלנה במתכונת מוצ"ש.​לפרטים נוספים כנסו לתכנון מסלול נסיעה​​​

אנו מאחלים לכם חג שמח, שנה טובה והנאה מהדרך!