Skip Navigation Linksרכבת ישראל > רכבת ישראל עם רוכבי האופניים!

רכבת ישראל עם רוכבי האופניים!

​​​​​​​​​​על מנת להעניק שירות טוב לרווחת כל נוסעינו חשוב להקפיד על מספר כללים:​


אופניים מתקפלים: ניתן להעלותם:

 • בכל ימי ושעות הפעילות, פרט לאופניים בעלי קוטר גלגלים העולה על 20 אינטש, לא תורשה העלתם בימים א'-ה'​ בין השעות 09:00-06:00 ו- 19:00-15:00.​

אופניים שאינם מתקפלים: ניתן להעלותם:​

 • בימים א'-ה' מהשעה 09:00 - 15:00 ומהשעה 19:00 - 06:00

 • בימי ו' וערבי חג במשך כל שעות הפעילות.

 • במוצ"ש ובמוצאי חג לא ניתן להעלות אופניים שאינם מתקפלים.


אילו אופניים מותרים בהובלה ברכבת?


 • אופניים דו-גלגליים בלבד.

 • לא תורשה העלאת אופניים שבעל תפקיד סבור כי הם עלולים לסכן את בטיחות הנוסעים ברכבת.


הובלת אופניים במתחם התחנה והרציפים


 • עברו בשערים הנושאים סימון מתאים למעבר אופניים וודאו שכרטיס הנסיעה הוחתם בשערי בקרת הכרטיסים.

 • חל איסור על הובלת אופניים בדרגנוע. הירידה והעלייה לרציף תתבצע באמצעות המעליות/מדרגות בלבד.

 • חל איסור  לרכוב על האופניים בכל שטח התחנה לרבות באולם הנוסעים, ברציפים ובמעברים ביניהם.

 • אין לנעול את האופניים בכל שטח התחנה ולרבות ברציפים, באולמות הנוסעים ובמעברים בניהם ולמעט באזור שהוקצה לחניית אופניים מחוץ למתחם התחנה. אופניים אשר ינעלו בניגוד להוראה זו - יסולקו והוצאות הרכבת יושתו על בעליהם.  


העלאת אופניים לרכבת


 • נא העלו את האופניים לקרון הייעודי הנושא סימון מתאים.  

 • ​​יש להימצא בסמוך לאופניים במהלך כל הנסיעה על מנת להיות זמינים לבקשת פקח הרכבת להזיזם ממקומם.​

 • חל איסור  לנעול את האופניים בתוך הרכבת אופניים אשר ינעלו בניגוד להוראה זו - יסולקו והוצאות הרכבת יושתו על בעליהם. 

 • הקפידו לשמור על מעבר פנוי עבור הנוסעים המתניידים באמצעות כיסאות גלגלים בכבש המוביל אל הקרון הנגיש.                         

 

הנחיות בטיחות 

 • ​אין להטעין אופניים חשמליים ומצברים. מערכת החשמל ברכבת מיועדת לשימוש מכשירים סלולריים בלבד. ​
זיכרו כי איננו אחראים לכל תקלה, נזק או גניבה העלולים לקרות לאופניים במהלך הובלתם ברכבת או בעת שהוחנו במתחם התחנה, לרבות באיזור החניה הייעודי לאופניים.