Skip Navigation Linksרכבת ישראל > תנועת רכבות הנוסעים בחג הפסח

תנועת רכבות הנוסעים בחג הפסח

נוסעים יקרים,
במהלך חג הפסח, רכבות הנוסעים תפעלנה על פי לוח זמנים הבא: 
 
 • יום שישי, י"ג בניסן, 26.3.21 - הרכבות תפעלנה במתכונת חלקית של יום שישי (שעות פעילות: 6:00 בבוקר - 14:00 בצוהריים).
 • מוצ"ש, י"ד בניסן, 27.3.21 - הרכבות לא תפעלנה.
 • יום ראשון (מוצאי חג ראשון) ט"ו בניסן, 28.3.21 -  הרכבות תפעלנה במתכונת חלקית של מוצ"ש (שעות פעילות: 21:00 בערב - 24:00 בלילה).
 • ימים שני עד חמישי (חוה"מ) ט"ז - י"ט בניסן, 29.3-1.4.21 - הרכבות תפעלנה במתכונת רגילה.
 • יום שישי (ערב חג שני) כ' בניסן, 2.4.21 - הרכבות תפעלנה במתכונת חלקית של יום שישי (שעות פעילות: 6:00 בבוקר - 14:00 בצוהריים).
 • מוצ"ש (מוצאי חג שני) כ"א בניסן, 3.4.21 - הרכבות תפעלנה במתכונת חלקית של מוצ"ש (שעות פעילות: 21:00 בערב - 24:00 בלילה).

תגבור תנועת הרכבות והארכת שעות פעילות הקו המהיר לירושלים

בהנחיית משרד התחבורה, בימי חול המועד פסח, החל מיום שני 29.3.21 ועד יום חמישי 1.4.21, ולמען המבלים בחג הפסח, תתגבר רכבת ישראל את תנועת הרכבות בקו המהיר לירושלים (הרצליה - ירושלים יצחק נבון) באמצעות שמונה רכבות מיוחדות שתופעלנה מידי יום, ותאריך את שעות הפעילות בכשעתיים, עד חצות, לאורך כל ימי חוה"מ. 


להלן פרטי ושעות רכבות התגבור:

 • רכבת מספר 8777 - תצא מתחנת הרצליה בשעה: 21:31 ותסיים את נסיעתה בתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה: 22:26. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א האוניברסיטה (21:36), ת"א סבידור מרכז (21:41), ת"א השלום (21:45), ת"א ההגנה (21:50). 
 • רכבת מס' 8778 - תצא מתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה: 22:03 ותסיים את נסיעתה בתחנת הרצליה בשעה 22:58. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א ההגנה (22:35), ת"א השלום (22:40), ת"א סבידור מרכז (22:45), ת"א האוניברסיטה (22:50).
 • רכבת מס' 8779 - תצא מתחנת הרצליה בשעה: 22:00 ותסיים את נסיעתה בתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה 22:55. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א האוניברסיטה (22:05), ת"א סבידור מרכז (22:10), ת"א השלום (22:14), ת"א ההגנה (22:19).
 • רכבת מס' 8780 - תצא מתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה: 22:33 ותסיים את נסיעתה בתחנת הרצליה בשעה 23:28. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א ההגנה (23:05), ת"א השלום (23:10), ת"א סבידור מרכז (23:15), ת"א האוניברסיטה (23:20). 
 • רכבת מס' 8781 - תצא מתחנת הרצליה בשעה: 22:31 ותסיים את נסיעתה בתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה 23:26. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א האוניברסיטה  (22:36), ת"א סבידור מרכז (22:41), ת"א השלום (22:45), ת"א ההגנה (22:50)
 • רכבת מס' 8782 - תצא מתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה: 23:03 ותסיים את נסיעתה בתחנת הרצליה בשעה 23:58. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א ההגנה (23:35), ת"א השלום (23:40), ת"א סבידור מרכז (23:45), ת"א האוניברסיטה (23:50).
 • רכבת מס' 8783 - תצא מתחנת הרצליה בשעה: 23:00 ותסיים את נסיעתה בתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה 23:55. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א האוניברסיטה  (23:05), ת"א סבידור מרכז (23:10), ת"א השלום (23:14), ת"א ההגנה (23:19). 
 • רכבת מס' 8784 - תצא מתחנת ירושלים יצחק בשעה: 23:33 ותסיים את נסיעתה בתחנת הרצליה בשעה 00:28. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א ההגנה (00:05), ת"א השלום (00:10), ת"א סבידור מרכז (00:15), ת"א האוניברסיטה (00:20).

תגבור תנועת הרכבות והארכת שעות הפעילות בין נהריה, חיפה ותל אביב, בערבי חוה"מ

בהנחיית משרד התחבורה, בימי חול המועד פסח, החל מיום שני 29.3.21 ועד יום חמישי 1.4.21, ולמען המבלים בחג הפסח, תתגבר רכבת ישראל את תנועת הרכבות בין נהריה, חיפה ותל אביב, באמצעות שלוש רכבות מיוחדות שיופעלו מידי ערב בימי חוה"מ, זאת בנוסף לרכבות הסדירות. 

להלן פרטי ושעות רכבות התגבור:

רכבת מספר 8191 - תצא מתחנת נהריה בשעה: 18:08 ותסיים את נסיעתה בתחנת ת"א ההגנה בשעה: 20:08. הרכבת תעצור בכל תחנות הביניים: עכו (18:15), קריית מוצקין (18:25), קריית חיים (18:28), חוצות המפרץ (18:32), מרכזית המפרץ (18:37), חיפה מרכז השמונה (18:45), חיפה בת גלים (18:50), חיפה חוף הכרמל (18:56), בנימינה (19:16), קיסריה פרדס חנה (19:21), חדרה מערב (19:26), נתניה (19:34), נתניה ספיר (19:37), בית יהושע (19:39), הרצליה (19:46), ת"א האוניברסיטה (19:53), ת"א סבידור מרכז (19:58), ת"א השלום (20:03). 

רכבת מספר 8190 - תצא מתחנת ת"א ההגנה בשעה: 20:40 ותסיים את נסיעתה בתחנת נהריה בשעה:22:31. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א השלום (20:43), ת"א סבידור מרכז (20:48), ת"א האוניברסיטה (20:53), בנימינה (21:22), חיפה חוף הכרמל (21:41), חיפה בת גלים (21:48), חיפה מרכז השמונה (21:52), מרכזית המפרץ (22:00), חוצות המפרץ (22:05), קריית חיים (22:09), קריית מוצקין (22:12), עכו (22:21). 

רכבת מספר 8192 - תצא מתחנת ת"א ההגנה בשעה: 20:59 ותסיים את נסיעתה בתחנת נהריה בשעה: 22:50. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א השלום (21:03), ת"א סבידור מרכז (21:07), ת"א האוניברסיטה (21:12), בנימינה (21:42), חיפה חוף הכרמל (22:00), חיפה בת גלים (22:08), חיפה מרכז השמונה (22:12), מרכזית המפרץ (22:20), חוצות המפרץ (22:24), קריית חיים (22:27), קריית מוצקין (22:30), עכו (22:40). 


להזכירכם, כל נסיעה ברכבת מחוייבת בהנפקת שובר כניסה, בנוסף לכרטיס נסיעה וכן חלה חובת עטיית מסיכת פנים ושמירה על ריחוק. 

לפרטים נוספים היכנסו לתכנון מסלול נסיעה


אנו מאחלים לכם חג שמח ונסיעה טובה!