Skip Navigation Linksרכבת ישראל > מוסיפים רכבות בחג הפסח

מוסיפים רכבות בחג הפסח


במהלך החג וחול המועד פסח הרכבות תפעלנה על פי לוח זמנים ייעודי.
יום א' 9.4.17 - הרכבת היוצאת מתחנת ב"ש מרכז בשעה 22:59 תסיים נסיעתה בתחנת ת"א סבידור מרכז (במקום בתחנת נתניה).

ערב חג - יום ב' 10.4.17 (ערב פסח) - הרכבות תפעלנה במתכונת יום ו'.
מוצאי חג יום ג' 11.4.17 הרכבות תפעלנה במתכונת מוצ"ש.
חול המועד:
ימים ד'-ה' 12-13.4.17 - הרכבות תפעלנה בהתאם ללוח הזמנים הרגיל. בנוסף, הארכנו את מסלול נסיעתן של הרכבות בקו הרצלייה - ירושלים בקו באר שבע – חיפה  ובקו בית שאן – חיפה:

​​

  • קו הרצליה - ירושלים:
    הרכבות היוצאות מתחנת הרצליה בשעות 09:29, 11:29 ו- 13:29 , תסיימנה נסיעתן בתחנת ירושלים מלחה (במקום בתחנת בית שמש). הרכבות לתחנת הרצליה תחלנה נסיעתן מתחנת ירושלים מלחה (במקום מתחנת בית שמש) בשעות 10:16, 12:16, 14:16. בנוסף, הרכבות היוצאות מתחנת הרצלייה בשעות 12:29, 14:29, 15:29, 16:29 ו-17:29 תעצורנה גם בתחנות ירושלים - גן החיות התנ"כי וירושלים מלחה. הרכבת היוצאת מתחנת ירושלים מלחה בשעה 11:16 תעצור גם בתחנת ירושלים – גן החיות התנ"כי ותסיימנה נסיעתה בתחנת הרצליה.
  • חברת אגד תפעיל את קו 111 של מתחנת מלחה לכותל המערבי ובחזרה בתיאום עם זמני הרכבות.
  • קו באר שבע - חיפה:
    הרכבות היוצאות בשעות 10:59, 09:59 ,08:59 ו-11:59 מתחנת באר שבע מרכז תסיימנה נסיעתן בתחנת חיפה מרכז השמונה (במקום בתחנת תל אביב סבידור-מרכז) ותעצורנה בתחנות ת"א האוניברסיטה, חיפה חוף כרמל וחיפה בת גלים. הרכבות לתחנת באר שבע מרכז תחלנה נסיעתן מתחנת חיפה מרכז השמונה (במקום מתחנת תל אביב סבידור-מרכז) בשעות 11:06, 12:06, 13:06 ו- 14:06 ותעצורנה בתחנות חיפה בת גלים, חיפה חוף כרמל ות"א האוניברסיטה.
  • קו בית שאן - חיפה:
    הרכבות היוצאות בשעות  07:02, 06:02 מתחנת בית שאן תסיימנה נסיעתן בתחנת חיפה חוף הכרמל (במקום בתחנת חיפה בת גלים). ​הרכבות לתחנת בית שאן תחלנה נסיעתן מתחנת חיפה חוף כרמל (במקום מתחנת חיפה בת גלים) בשעות 16:36, 18:36.

​ 

יום ו' 14.4.17 - הרכבות תפעלנה במתכונת רגילה (מתכונת יום ו').

מוצ"ש 15.4.17 - הרכבות תפעלנה כרגיל (מתכונת מוצ"ש).
ערב חג שני - יום א' 16.4.17 - הרכבות תפעלנה במתכונת יום ו'.

מוצאי חג יום ב' 17.4.17 -  הרכבות תפעלנה במתכונת מוצ"ש.

אסרו חג – יום ג' 18.4.17-  הרכבות תפעלנה במתכונת ימי חול של חול המועד.

לבדיקת זמני נסיעה מעודכנים אנא היכנסו ל"תכנון מסלול נסיעה".

מאחלים לכם חג אביב שמח והנאה מהדרך.