Skip Navigation Linksרכבת ישראל > תגבור תנועת הרכבות - אירועי הגאווה בת"א, יום ו', 10.6.22

תגבור תנועת הרכבות - אירועי הגאווה בת"א, יום ו', 10.6.22

נוסעים יקרים, ביום שישי, 10.6.22, תתוגבר תנועת הרכבות, עבור משתתפי אירועי הגאווה בתל אביב. לשם כך, יופסקו באופן יזום עבודות החשמול המתבצעות מידי יום שישי בקו החוף ויתאפשר שירות רכבתי בין חיפה, תחנות הצפון, השרון ותחנות קו החוף לתל אביב ובחזרה ממנה בסיום האירוע. 

 • במהלך יום האירוע תתוגבר תחנת ת"א האוניברסיטה, הסמוכה לגני יהושע, במנהלי משמרות, דיילים, קופאים ומאבטחים לסיוע והכוונה. 
 • בנוסף לרכבות הסדירות המופעלות מידי יום שישי, תופעלנה 21 רכבות מיוחדות מעשרות יעדים בצפון, במרכז, בשרון ובדרום, אל ומתחנות ת"א (בדגש על תחנת ת"א האוניברסיטה) וכן יוארכו את שעות הפעילות, כך שתסתיימנה בשעה 16:00 (בקירוב) במקום בשעה 15:00. 
 • רכבות התגבור תעצורנה גם בתחנות הביניים, כפי שיוצגו בתכנון מסלול הנסיעה
 • בנוסף, אנו נערכים להפעלת רכבות תגבור נוספות, במידת הצורך ובהתאם לביקושי הנסיעה.  
  

פרטי רכבות התגבור (עם עצירה בתחנות ביניים)

רכבות תגבור מיוחדות שתצאנה מתחנות ת"א:

 • רכבת מספר 8130, תצא מתחנת ת"א ההגנה בשעה: 10:18 ותסיים את נסיעתה בתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 11:41.
 • רכבת מספר 8132, תצא מתחנת ת"א ההגנה בשעה: 11:18 ותסיים את נסיעתה בתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 12:41. 
 • רכבת מספר 8134, תצא מתחנת ת"א ההגנה בשעה: 12:18 ותסיים את נסיעתה בתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 13:41.
 • רכבת מספר 8136, תצא מתחנת ת"א ההגנה בשעה: 13:18 ותסיים את נסיעתה בתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 14:41. 
 • רכבת מספר 8138, תצא מתחנת ת"א ההגנה בשעה: 14:18 ותסיים את נסיעתה בתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 15:41. 
 • רכבת מספר 8140, תצא מתחנת ת"א ההגנה בשעה: 15:00 ותסיים את נסיעתה בתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 16:23.
 • רכבת מספר 8142, תצא מתחנת ת"א ההגנה בשעה: 15:18 ותסיים את נסיעתה בתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 16:41.
 • רכבת מספר 8615, תצא מתחנת ת"א האוניברסיטה בשעה: 14:29 ותסיים את נסיעתה בתחנת באר שבע מרכז בשעה: 16:41.
 • רכבת מספר 8617, תצא מתחנת ת"א האוניברסיטה בשעה: 15:01 ותסיים את נסיעתה בתחנת באר שבע מרכז בשעה: 17:13. 
 • רכבת מספר 8619, תצא מתחנת ת"א האוניברסיטה בשעה: 15:32 ותסיים את נסיעתה בתחנת באר שבע מרכז בשעה: 17:44. 
 • רכבת מספר 8777, תצא מתחנת ת"א האוניברסיטה בשעה: 16:00 ותסיים את נסיעתה בתחנת ירושלים יצחק נבון בשעה: 16:50. 
 • רכבת מספר 8199, תצא מתחנת ת"א האוניברסיטה בשעה: 15:50 ותסיים את נסיעתה בתחנת מודיעין מרכז בשעה: 16:33. 

רכבות תגבור מיוחדות שתצאנה מתחנת חיפה מרכז השמונה:

 • רכבת מספר 8131, תצא מתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 10:30 ותסיים את נסיעתה בתחנת ת"א ההגנה בשעה: 11:55.
 • רכבת מספר 8133, תצא מתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 11:30 ותסיים את נסיעתה בתחנת ת"א ההגנה בשעה: 12:55. 
 • רכבת מספר 8135, תצא מתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 12:30 ותסיים את נסיעתה בתחנת ת"א ההגנה בשעה: 13:55. 
 • רכבת מספר 8137, תצא מתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 13:30 ותסיים את נסיעתה בתחנת ת"א ההגנה בשעה: 14:55. 
 • רכבת מספר 8139, תצא מתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 14:30 ותסיים את נסיעתה בתחנת ת"א ההגנה בשעה: 15:55. 
 • רכבת מספר 8141, תצא מתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 15:00 ותסיים את נסיעתה בתחנת ת"א ההגנה בשעה: 16:25. 
 • רכבת מספר 8143, תצא מתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 15:34 ותסיים את נסיעתה בתחנת ת"א ההגנה בשעה: 16:59.

רכבת תגבור מיוחדת שתצא מתחנת באר שבע מרכז:

 • רכבת מספר 8616, תצא מתחנת באר שבע מרכז בשעה: 13:00 ותסיים את נסיעתה בתחנת ת"א האוניברסיטה בשעה: 15:09. 

בנוסף,

 • מסלולה של הרכבת (מספר 6629) היוצאת מידי יום שישי מתחנת הרצליה בשעה: 13:33 ומסיימת את מסלולה בתחנת אשקלון בשעה: 15:26  - יוארך. רכבת זו תעצור גם בתחנות שדרות (15:43), נתיבות (15:55), אופקים (16:08), באר שבע צפון אוניברסיטה (16:27) ובאר שבע מרכז (16:32) - תחנה אחרונה.