Skip Navigation Linksרכבת ישראל > תגבור תנועת הרכבות עבור אירועי הגאווה בת"א, יום ו', 25.6.21

תגבור תנועת הרכבות עבור אירועי הגאווה בת"א, יום ו', 25.6.21

שימו לב, ביום שישי, 25.6.21, תתוגבר תנועת הרכבות, עבור משתתפי אירועי הגאווה בתל אביב.

  • בנוסף לרכבות הסדירות המופעלות מידי יום שישי, תופעלנה חמש רכבות מיוחדות בין תחנות חיפה ותל אביב ובחזרה וכן בין תחנות תל אביב ובאר שבע. רכבות אלה תעצורנה במספר תחנות ביניים לאורך מסלולן. 
  • כמו כן, אנו נערכים להפעלת רכבות תגבור נוספות, במידת הצורך ובהתאם לביקושי הנסיעה.
  
להלן פרטי רכבות התגבור (אשר תופעלנה בנוסף לרכבות הסדירות, המופעלות מידי יום שישי):

  • רכבת מספר 8179, תצא מתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 12:00 ותסיים את נסיעתה בתחנת ת"א ההגנה בשעה: 13:23. הרכבת תעצור בתחנות: חיפה בת גלים (12:03), חיפה חוף הכרמל (12:09), בנימינה (12:30), חדרה מערב (12:42), נתניה (12:51), הרצליה (13:06), ת"א סבידור מרכז (13:16), ת"א השלום (13:20).
  • רכבת מספר 8181, תצא מתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 13:00 ותסיים את נסיעתה בתחנת ת"א ההגנה בשעה: 14:23. הרכבת תעצור בתחנות: חיפה בת גלים (13:03), חיפה חוף הכרמל (13:09), בנימינה (13:30), חדרה מערב (13:42), נתניה (13:51), הרצליה (14:06), ת"א סבידור מרכז (14:16), ת"א השלום (14:20).
  • רכבת מספר 8180, תצא מתחנת ת"א ההגנה בשעה: 14:30 ותסיים את נסיעתה בתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 15:47. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א השלום (14:33), ת"א סבידור מרכז (14:36), הרצליה (14:47), נתניה (14:58), חדרה מערב (15:07), בנימינה (15:15), חיפה חוף הכרמל (15:36), חיפה בת גלים (15:43).
  • רכבת מספר 8182, תצא מתחנת ת"א ההגנה בשעה: 15:30 ותסיים את נסיעתה בתחנת חיפה מרכז השמונה בשעה: 16:47. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א השלום (15:33), ת"א סבידור מרכז (15:36), הרצליה (15:47), נתניה (15:58), חדרה מערב (16:07), בנימינה (16:15), חיפה חוף הכרמל (16:36), חיפה בת גלים (16:43). 
  • רכבת מספר 8183, תצא מתחנת ת"א סבידור מרכז בשעה: 15:00 ותסיים את נסיעתה בתחנת באר שבע מרכז בשעה: 16:37. הרכבת תעצור בתחנות: ת"א השלום (15:03), ת"א ההגנה (15:09), לוד (15:23), רמלה (15:29), מזכרת בתיה (15:38), קריית מלאכי יואב (15:47), קריית גת (15:59), להבים רהט (16:18), באר שבע צפון האוניברסיטה (16:28). 


  • מומלץ להתעדכן בזמני הנסיעה בתכנון מסלול נסיעה, ביישומון ובמוקד השירות הטלפוני במספר: 5770*, טרם ההגעה לתחנות.