Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות בתחנות רחובות ויבנה מזרח

שינויים בתנועת הרכבות בתחנות רחובות ויבנה מזרח


במסגרת ההכנות להפעלת הקו החשמלי בקו הפרברי הנוסע בין תחנות נתניה, ת"א לוד ורחובות, וכן עבודות פיתוח והרחבת תשתיות המסילה באזור רחובות, יחולו שינויים בתנועת הרכבות באזור רחובות, החל מיום ראשון, 14.8.22 ועד ליום חמישי, 18.8.22 (כולל). 

 • לא תתאפשר נסיעה בין תחנות רחובות ואשדוד, בשני הכיוונים. 
 • הנסיעה מתחנת רחובות לכיוון צפון (ת"א ויעדים נוספים) תתאפשר לאורך כל שעות הפעילות, בתדירות של רכבת אחת מידי שעה (במקום שתי רכבות מידי שעה). 
 • תחנת יבנה מזרח – תיסגר זמנית בימי העבודות. 
 • יופעל מערך היסעים חינמי:
  מתחנת אשדוד אל תחנת רחובות: החל מהשעה 6:20 עד 19:20 בכל שעה: xx:20
  מתחנת רחובות אל תחנת אשדוד: החל מהשעה 7:10 עד 20:10 בכל שעה: xx:10
  מתחנת יבנה מזרח אל תחנת יבנה מערב החל מהשעה 6:00 עד 20:00 בכל שעה: xx:00 (בשני הכיוונים).

 כמו כן, במידת הצורך ובהתאם לביקוש, יופעלו היסעים כגיבוי לתנועת הרכבות מתחנת רחובות ללוד

 • נוסעים בתחנות אופקים, נתיבות, שדרות, שיעדם או מוצאם תחנות צפוניות מתחנת אשדוד עד הלום – יצטרכו בימי העבודות להחליף רכבות בתחנות אשקלון או אשדוד עד הלום. 

תנועת הרכבות תשוב לסדרה ביום ראשון, 21.8.22, עם חידוש השירות.שימו לב,
לנוכח כניסת רפורמת "דרך שווה" לתוקף, החל מיום: 1.8.2022 וביטול הסדרי הנסיעה התקופתיים מסוג "גמיש 7" ו"גמיש 30", מבוטל הסדר פיצוי בגין סגירת מקטע מסילה, שהיה בתוקף עד כה.
הסדר פיצוי חדש מגובש בימים אלה על ידי משרד התחבורה ויפורסם בקרוב. ההסדר החדש שיפורסם יחול רטרואקטיבית החל מיום 1.8.2022.