Skip Navigation Linksרכבת ישראל > סגירה זמנית של תחנת רחובות ושינויים בתנועת הרכבות לצורך תחילת עבודות פיתוח להנחת מסילה רביעית בתחנה

סגירה זמנית של תחנת רחובות ושינויים בתנועת הרכבות לצורך תחילת עבודות פיתוח להנחת מסילה רביעית בתחנה

החל מיום ג' 26.2.19 (22:00) ועד סיום השירות ביום ו' 1.3.19 

בשל הסגירה יחולו השינויים הבאים:

יום ג' 26.2.19:
  • רכבות היוצאות מתחנת בנימינה לתחנת אשקלון בשעות 21:07 ו-22:07, תסיימנה נסיעתן בתחנת לוד.
  • רכבת היוצאת מתחנת אשקלון לתחנת רחובות בשעה 23:34 - תבוטל.

ימים ד'-ה' 27.2.19-28.2.19
  • הרכבות בקו רחובות-בנימינה תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת ראשל"צ הראשונים (במקום בתחנת רחובות) ותפעלנה במתכונת של פעם בשעה החל מהשעה 05:54 ועד השעה 21:54 (XX:54). רכבות אלה תצאנה מתחנת ראשל"צ הראשונים ותתווסף להן עצירה בתחנת באר יעקב.
  • הרכבות בקו אשקלון-בנימינה תחלנה ותסיימנה נסיעתן בתחנת לוד.

יום ו' 1.3.19 
  • רכבות בקו אשקלון-בנימינה תפעלנה בין תחנת בנימינה לתחנת ת"א סבידור מרכז בשני הכיוונים.

שירותי ההיסעים (ללא תשלום):

ימים ד'-ה' 27.2.19-28.2.19
מתחנת רחובות לתחנת לוד
מדי חצי שעה, החל מהשעה 05:30 ועד השעה 22:00 ( XX:00, XX:30)

מתחנת לוד לתחנת רחובות
מדי חצי שעה, החל מהשעה 06:30 ועד השעה 24:00 ( XX:00, XX:30)

יום ו' 1.3.19 
מתחנת רחובות לתחנת תל אביב סבידור מרכז
מדי שעה החל מהשעה 06:40 ועד השעה 13:40 (XX:40)

מתחנת תל אביב סבידור מרכז לתחנת רחובות
מדי שעה החל מהשעה 07:40 ועד השעה 13:40 (XX:40)

כמו כן, יפעלו קווים 222, 277 ו-274 של חברת אגד מרחובות לתל אביב.
למידע נוסף, ניתן לפנות למוקד  משרד התחבורה  *8787 או באתר BUS.GOV.IL

למידע מפורט אודות זמני הרכבות ומסלול נסיעתן
פיצוי במהלך הסגירה
תשתית המסילה זקוקה לתחזוקה שוטפת, אשר לעיתים מחייבת סגירה זמנית של מקטע מסילה. אם ברשותכם כרטיס רב קו גמיש 30 יום ונסיעתכם נמנעה עקב סגירה זמנית של מקטע מסילה, ייתכן והנכם זכאים להארכת תקופת השימוש בכרטיס, בהתאם לסוג כרטיס הנסיעה שברשותכם. 

על פי הוראות משרד התחבורה: 
  • כרטיסי נסיעה תקופתיים לסטודנטים, מכל הסוגים, אינם מזכים את מחזיקיהם בפיצוי בגין סגירת מקטע מסילה.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 14 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 7 ימים זכאים להארכת השימוש בכרטיס.
  • אם פורסמה מראש, באתר ובתחנות, הודעה על סגירת מקטע המסילה, 37 יום לפני מועד תחילת הסגירה, לא יהיו גם מחזיקי כרטיס רב-קו גמיש 30 יום זכאים להארכת השימוש בכרטיס.

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות בטלפון 5770*.