Skip Navigation Linksרכבת ישראל > שינויים בתנועת הרכבות 13.11.18

שינויים בתנועת הרכבות 13.11.18

גם היום, בהתאם להנחיות מערכת הביטחון, תחנות אופקים, נתיבות ושדרות תהיינה סגורות. 


הרכבות בקו באר שבע - רעננה תחלנה ותסיימנה את נסיעתן בתחנת אשקלון.  

נוסעים מתחנת באר שבע יכולים להגיע למרכז ולצפון ברכבות בקו באר שבע - הרצליה/כרמיאל (דרך לוד).