Skip Navigation Linksרכבת ישראל > אזרחים ותיקים שימו לב!

אזרחים ותיקים שימו לב!

​​​​​​​​​​בהתאם להנחיית משרד התחבורה, הנחה בדמי הנסיעה לאזרחים ותיקים תינתן למחזיקי כרטיס רב קו הנושא פרופיל 'אזרח ותיק' בלבד. 


בשלב הראשון וכחלק מהיערכות לשינוי החל מ-1.1.18 לא יונפקו כרטיסי נסיעה מנייר הכוללים הנחת אזרח ותיק, בתחנות הבאות: ת"א אוניברסיטה, ת"א סבידור מרכז, ת"א השלום, ת"א ההגנה, חיפה חוף הכרמל, באר שבע צפון/אוניברסיטה, רחובות, עפולה, כרמיאל ואחיהוד.


אנו ממליצים לנוסעים שטרם הנפיקו כרטיס רב קו הנושא פרופיל 'אזרח ותיק' להקדים ולעשות כן בעמדות ההנפקה בתחנות הרכבת או בעמדות "על הקו" הפרושות ברחבי הארץ.​


​​המשך נסיעה נעימה!